NEDERLANDSE BINNENVAART    1/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Algemeen Nederland           
 - Winterbediening vaarwegen in beheer: 
  - prov Friesland,Drenthe,Overijssel, 
   Utrecht,Noord-Holland(muv NH-kanaal
   Den Helder Alkmaar),Zuid-Holland  
  - WS Hunze en Aa's          
  - gem Harlingen,Zaanstad,Haarlem,  
   Utrecht(za 09:00-16:30),Den Bosch, 
   Schiedam,Vlaardingen,Maassluis,  
   Rotterdam (kleinere vaarwegen),  
  - HHRS Stichtse Rijnlanden      
   (muv Waaiersluis Gouda,stremming  
   sluizen Haanwijk en Oudewater)   
  - HHRS Hollands Noorderkwartier   
   (alleen beroepsvaart)       
 Groeve, noordelijk gedeelte      
 - Oponth Eendrachtsbrug t/m 1 mei   


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Winschoterdiep             
 - Bediening Zwedenbrug normaal     
 - Oponthoud max 0,5 u         
  - kmr 7.4 16 apr 08:00-12:00    
  - kmr 5.6 16 apr 14:00-18:00    
 - Oponthoud max 0,5 u kmr 5.6     
  Scheepswerf GSY 15 apr 08:00-16:00  
 - Oponthoud max 2u Noordbroeksterbrug 
  14 t/m 17 apr 07:00-17:00      
 - Stremming 10 apr 13:45-14:30 kmr 5.6 
 Lauwersmeer              
 - Oponthoud max 0,5 u Robbengatsluis  
  t/m 10,13 t/m 17 apr 07:00-18:00   
 Hoendiep                
 - Geen bediening spoorbrug Hoogkerk tnb
 Kielster diep             
 - Stremming Kielsterverlaat t/m 30 mei 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Algemeen                
 - Beperkingen recreatievaart tnb:   
  Strem Blauwediep-,Slochter-,Jan B.  
  Brons-,Robbengatsluis,Groevesluizen 
  Aanmelden 72u tevoren gebruik vaarweg
  Rensel,Winschoter-,Aduarder-,Reitdiep
  Wildervanck-,Oude Eems-,N-Willemskan.
  ma-vr,geen bediening objecten za-zo 
 Noord-Willemskanaal          
 - Bediening Julianabrug tnb alleen:  
  11:00-11:05,14:30-14:35,18:30-18:35 
 Ruiten Aa Kanaal            
 - Stremm Vlagtweddersluis 20 t/m 30 apr
 Schuitendiep              
 - Geen bediening Poelebrug tnb     
 Zijtak door Appingedam         
 - Oponthoud Molenbrug t/m 1 mei    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Boorne - Prinses Margrietkanaal    
 - Geen bediening nacht spoorbrug Akkrum
  spoorbrug Grou tnb          
 Prinses Margrietkanaal         
 - Geen bediening Fonejachtbrug     
  14 apr 08:00-8 mei 17:00       
 Stroobossertrekvaart          
 - Stremming thv Spoorbrug Buitenpost  
  t/m 15 apr              
 Van Harinxmakanaal           
 - Oponthoud brug Ritsumasyl      
  tot 9 apr 16:00           
 Compagnonsvaart, Appelschastervaart  
 - Strem sluis Stokersverlaat t/m 30 apr
 Wijmerts of Bolswarderzeilvaart    
 - Oponthoud brug Abbegeasterketting  
  t/m 10 apr              


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Murk                  
 - Geen bediening Brug Oudkerk t/m 31mei
 Noorderhaven              
 - Strem Grote Sluis Harlingen t/m 18apr
 Wargastervaart             
 - Geen bediening Palmabrege t/m 9 apr 
 Wijde Galle              
 - Geen bediening Gallebrege t/m 9 mei 
 Zoutkamperril             
 - Stremming Friese Sluis Zoutkamp tnb 
 Algemeen Nederland           
 - Geen bediening objecten in beheer  
  provincie Drenthe 13 apr       
 - Stremming recreatie objecten in   
  beheer gemeente Assen tnb      
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Verlengde Hoogeveensche Vaart     
 - Geen bediening spoorbrug Veenoord  
  tnb                 
 - Geen bedien spoorbrug Veenoord tnb  
 Havens Deventer            
 - Stremming Prins Bernhardsluis    
  Deventer 22,23 apr 08:00-16:00    
 Meppelerdiep              
 - Oponthoud Meppelerdiepsluis     
  13 t/m 17 apr 07:30-16:30      
 Overijsselsche Vecht          
 - Stremming sluis Vilsteren tot sluis 
  de Haandrik t/m 1 jun        
 Ganzendiep               
 - Stremming Ganzensluis tnb      
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Stremming sluis Hengelo tnb     


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Oude IJssel              
 - Oponthoud max 1u brug Hoog-Keppel  
  tot 9 apr 16:00           
 - Oponthoud max 2u Wijnbergse-,Energie-
  brug 07:30-16:00 tnb         
 Kanaal van St. Andries         
 - Stremming sluis St. Andries     
  18 apr 05:00 t/m 26 apr       
 Maas-Waalkanaal            
 - Geen bediening brug westkolk Weurt  
  bij nacht,bij beperkt zicht tnb   
 Waal                  
 - Stremming Spiegelwaal Nijmegen    
  17 apr 16:00-18 apr 20:00      
 Neder-Rijn               
 - Oponth sluis Driel 15 apr 08:00-17:00
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Zwolsevaart              
 - Geen bediening brug Voorstersluis  
  t/m 24 apr ma-vr 09:00-15:00     
 - Max D 180 cm thv Voorstersluis tnb  
 Vossemeer               
 - Extra bediening Roggebotsluis    
  t/m 30 apr ma-vr 07:30-09:00     
 Lemstervaart              
 - Stremming Friesesluis Lemmer tnb  
 Urkervaart               
 - Stremming Urkersluis t/m 17 apr   
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel   
 - Geen bediening Cosijnbrug tnb    
 Oude Rijn               
 - Geen bediening Rozenbrug t/m 10 apr 
 Vecht                 
 - Geen bediening Roodebrug tnb     


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel -  
 Grecht - Oude Rijn           
 - Bedien op afroep beroeps 24u tevoren 
  Hoenkoopse-,Blokhuis-,kwakel-,rozen-,
  W.van Pruisenbrug tnb        
 Nieuwe Wetering (oostelijk deel)    
 - Geen bediening Weteringbrug tnb   
 - Stremming voetbrug in het Jaagpad-  
  Weteringbrug 23 apr 08:00-19:00   
 Heinoomsvaart             
 - Stremming Oudhuizersluis-Oudendambrug
  t/m 10 apr              
 Montfoortse Vaart           
 - Stremming Rand Linschoten tot    
  Lindeboomseweg Montfoort t/m 1 mei  
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Neder-Rijn               
 - Stremming sluis Amerongen      
  18 apr 20:00-23:00          
 Vaartsche Rijn             
 - Bediening objecten in beh.gem.Utrecht
  ma-vr winterbediening,za 09:00-16:00 
 Verbindingskanaal te Nigtevecht    
 - Bediening brug Nigtevecht tnb    
  ma-vr 08:00-22:00,za 10:00-18:00   
 Amstel                 
 - Stremming recreatie/passagiersschepen
  Amstelroute(IJ tot Amstelsluis A'dam)
  10 apr 07:00-13 apr 21:00      
 Binnen IJ               
 - Str noord-,zuidkolk Oranjesluizen tnb
 - Stremming zuidkolk Oranjesluizen   
  tot 9 apr 15:00           


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Algemeen Nederland           
 - Bediening objecten binnenwater A'dam 
  in beheer Waternet ma-vr 08:00-22:00,
  za 00:00-04:00,za-zo 10:00-18:00 tnb 
 - Geen bediening objecten Amsterdam muv
  Kostverlorenvaartroute,Amstelroute en
  NH-kanaal tnb 22:00-08:00      
 - Gewijzigde bedieningstijden objecten 
  in beheer WS Amstel,Gooi en Vecht tnb
  - ma-za bedien alleen 09:00-16:30  
  - zo-fd geen bediening zo-fd     
 Braak                 
 - Geen bedien Haaldersbroekerbrug tnb 
 Dijksgracht              
 - Geen bed. Mariniersbrug t/m 23 apr  
 Groenburgwal              
 - Stremm Staalstraat-Binnen Amstel tnb 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Bediening Alkmaar-Den Helder beroeps-
  vaart 2u extra op aanvraag t/m 31 mei
 - Oponth max 4u Victoriebrug t/m 31 mei
 - Oponthoud max 1,5 u Koopvaarders-  
  schutsluis 20 t/m 25 apr 20:00-07:00 
 - Oponthoud max 15min 20 apr t/m 22 mei
  Zuid van Victoriebrug 07:00-17:00  
 - Stremming sluis Purmerend opgeheven 
 - Stremming vast deel westijde     
  Leeghwaterbrug tnb          
 Brouwersgracht - Riekerhaven      
 - Geen bediening Bullebakbrug en    
  Uiverbrug t/m Riekerhavenbrug tnb  
 Buiten-IJ, Open-IJ           
 - Geen bediening Schellingwouderbrug  
  tnb 22:00-09:00           


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Algemeen                
 - Beperking recreatie/passagiervaart  
  10 apr 07:00-13 apr 21:00:      
  - Stremmming grachtengordel binnen  
   Centrumring A'dam         
  - Geen bediening objecten in beh.gem.
   A'dam muv Kosteverlorenvaartroute 
 Den Helder               
 - Stremming Vice-Admiraal Moormanbrug 
  - 14 apr 09:00-12:00,13:00-17:00   
  - 15 apr 08:00-12:00,13:00-17:00   
 Keizersgracht             
 - Stremming Brug 41          
  t/m 17 apr ma-vr 07:00-17:00     
 Recht Boomsloot            
 - Stremming Oude Schans tot      
  Kromboomsloot t/m 10 apr 2021    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Schinkel                
 - Geen bediening Schinkelspoorbrug   
  14 apr 01:25-05:10          
 - Stremming Zeilstraatbrug t/m 24 apr 
  ma-vr 07:00-11:00,12:00-15:00,    
  13 apr t/m 24 apr ma-vr 21:00-05:00 
 Noordzeekanaal             
 - Stremming kleine kolk Zuidersluis  
  IJmuiden 20 apr 07:00-24 apr 15:00  
 - Stremming Noordersluis IJmuiden   
  14 apr 07:00-15:00          
 Leliegracht              
 - Max L 14 m tnb            
 Muidertrekvaart            
 - Stremming thv Muiden t/m 29 apr   
  Geen bediening Weesperpoortbrug tot 
  Penbrug 29 apr t/m 20 mei      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Westerkanaal              
 - Geen bediening Singelgrachtspoorbrug 
  10 apr 01:27-05:27,         
  17 apr 01:27-05:24,22 apr 01:12-05:12
  5 mei 00:14-05:14, 7 mei 01:27-05:27
  8 mei 01:27-05:20,21 mei 01:27-05:24
 Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder 
 (westelijk gedeelte)          
 - Geen bediening zo,feestd Kaagbrug,  
  Schipholbrug tnb           
 Voorzaan                
 - Wilhelminasluis Zaandam:       
  - Max L 86 m,B 9.5 m,D 2.8 m tnb   
  - Stremming t/m 31 mei        
 Westel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Stremming beweegbaar deel Kaagbrug  
  (in A44) 17 apr 22:00-18 apr 06:00  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Westerhaven, Dokhaven te Medemblik   
 - Geen bediening Kwikkelsbrug     
  tot 9 apr 18:00           
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Zijkanaal C              
 - Geen bediening zo,feestdagen Buiten- 
  huizerbrug,brug in de A-9 tnb    
 Zoutkeetsgracht            
 - Geen bediening Zoutkeetsbrug     
  20 apr 07:00-24 apr 16:00      
 Loosdrechtse Plassen          
 - Stremm Binnenhaven eiland Meent tnb 
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Slootvaart               
 - Stremming Schagerbrug 14,15 apr   
 Vaarweg door Zanderijsluis       
 - Stremming Zanderijsluis tnb     
 Algemeen                
 - Bediening tnb:            
  - Rijnlandsluizen ma-vr 05:30-21:30, 
   za-zo 08:30-16:30         
  - Slikkendammersluis,brug Woerdense 
   verlaat,Ziendesls ma-zo 09:00-18:00
  Bediening vanaf 15 apr:       
  - K v Leeuwensluis ma-za 09:00-18:00 
  - Vroonlandse brug ma-vr 10:00-20:00,
   za 10:00-17:00           
 Nieuwe Haven te Dordrecht       
 - Bediening Engelenburgerbrug aanvragen
  via 0786133905 t/m 31 jan 2021    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Buiten Giessen            
 - Gewijzigde bediening tnb:      
  - Peulensluis 10:00-12:00,13:00-15:00
  - Damsluis ma-za 12:15-12:45     
  - Kolffgemaal 09:00-09:45,15:15-16:00
 Rijn-Schiekanaal            
 - Geen bediening brug De Oversteek   
  10 apr 07:00-09:30          
 - Geen bediening Sint-Sebastiaansbrug 
  - 17 apr 18:00-20 apr 06:00     
  - 24 apr 18:00-27 apr 06:00     
  Oponthoud 17 apr 18:00-20 apr 06:00 
 - Stremming Hambrug tot Oostpoortbrug 
  t/m 5 jun ma-vr:           
  07:00-11:00,12:00-15:30,16:30-18:00 
 - Stremming Vlietlandbrug       
  14 apr 22:00-15 apr 06:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Oude Maas               
 - Geen bediening Botlekbrug      
  - 10,17 apr 02:30-05:00       
  - 9 apr 22:00-10 apr 02:00      
  - 16 apr 22:00-17 apr 02:00     
 - Geen bediening westopening      
  Spijkenisserbrug tnb         
 - Strem westopening Botlekbrug t/m 3mei
 Calandkanaal              
 - Strem Rozenburgsesluis tot 11apr 6:00
 Rijn                  
 - Bediening 1u vantevoren aanvragen  
  Leiden,brug in de A-44 21 t/m 23 apr
  09:00-16:00,24 apr 07:00-09:15,   
  09:45-12:15,12:45-15:30,16:00-19:00 
 - Oponthoud max 1 u Haagsche Schouwbrug
  tot 10 apr 22:00           


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Wantij                 
 - Bediening Prins Hendrikbrug tnb   
  alleen 11:00 met voormelding 1u   
 - Beperkingen Wantijbrug in de N3:   
  - Geen bediening t/m 2 okt      
  - Stremming 16 t/m 20, 23 t/m 27 jul 
 Oude Herengracht            
 - Stremming Herensingel tot Verversbrug
  19 apr 07:00-19:00          
 Ringvaart Zuidplaspolder        
 - Bediening Snelle sluis tnb alleen  
  op afspraak 24 uur tevoren 0104537200
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Scheepvaartkanaal en Voedingskanaal  
 - Stremming recreatievaart Voornse  
  sluis tnb              


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Hartelkanaal              
 - Geen bediening Harmsenbrug tnb    
 Nieuwe Gouwe              
 - Stremm Kock v Leeuwensluis t/m 15 apr
 Kanaal door Walcheren         
 - Beperkte bediening objecten t/m 31mei
 - Stremming grote kolk Vlissingen   
  22 apr 08:00-12:00,13:00-17:00    
 - Stremming Stationsbrug Middelburg  
  tot 10 apr 10:00           
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Beperkingen brug Sas van Gent 20 apr:
  - Geen bediening    00:00-22:00  
  - stremming westdeel  00:00-05:00  
  - stremming middendeel 05:00-11:00  
 - Stremming Middensluis Terneuzen   
  23 apr 07:00-15:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   22/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Kanaal door Zuid-Beveland       
 - Bediening Postbrug,Vlakebrug 2u van- 
  tevoren aanvragen:0887974811 tnb   
 - Stremming beweegbaar deel Vlakebrug, 
  Postbrug 20 apr 08:00-11:00     
 Roompot                
 - Oponth max 1 u Zeelandbrug t/m 31 mei
 - Stremm Roompotsluis 21apr 07:00-23:00
 Schaar van Colijnsplaat        
 - Stremming beweegbaar deel Zeelandbrug
  22 apr 09:00-14:00          
 Toeleidingskanaal Middensluis Terneuzen
 - Max L 105 m,B 9.5 m,D 3.0 m tnb   
 Maas                  
 - Oponthoud middenkolk Sambeek tnb   
 - Stremming noordkolk Prinses Maxima  
  Sluizen 10 apr 09:00-16:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   23/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Dintel                 
 - Bediening Prinsenlandsebrug tnb   
  ma-vr 06:00-22:00,za 08:30-17:00   
 - Geen bediening Prinsenlandsebrug   
  13 en 27 apr             
 Mark                  
 - Geen bediening Markspoorbrug     
  Zevenbergen nacht tnb        
 Volkerak                
 - Geen bediening brug Volkeraksluizen 
  t/m 9 apr 15:00-19:00,20:00-23:59  
 Maximakanaal              
 - Max L 105 m sluis Empel tnb     
 Roode Vaart-Noord           
 - Stremming sluis Roodevaart tnb    
 Spijkerboor              
 - Stremm 14 apr t/m 16 mei ton SP2-SP6 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   24/24
                    
   donderdag 9 april 18:06      
                    
 Wilhelminakanaal            
 - Bedien brug Oisterwijksebaan normaal 
 Julianakanaal             
 - Beperking sluis Maasbracht t/m 1 mei 
  - Stremming oostkolk         
  - Max L 135 m            
 - Stremming middenkolk Born t/m 8 mei 
 Kanaal Wessem-Nederweert        
 - Stremming oude kolk Panheel     
  tot 10 apr 17:00           
 Maas                  
 - Stremming westkolk Belfeld tnb    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden