NEDERLANDSE BINNENVAART    1/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Winschoterdiep             
 - Geen bediening Zuidbroeksterbrug   
  t/m 25 t/m 27 mrt 07:30-09:30    
  10:00-12:15,13:00-15:00,15:30-17:30 
 - Oponthoud max 0,5 u kmr 9.9     
  25 mrt 08:00-12:00          
 - Stremm kmr 9.6 op 28 mrt 09:45-11:30 
 - Stremming zuiddoorvaart sluis    
  Zuidbroek tnb            
 Boter of Uithuizerdiep         
 - Stremming Fraamtil t/m 21 apr,    
  3 t/m 30 jun ma-vr          
  Oponthoud Fraamtil 22 apr t/m 2 jun 
 Eemskanaal               
 - H bruggen verminderd tot 1 apr    
 Kromme Raken              
 - Stremming thv Schouwerzijl t/m 1 apr 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Damsterdiep              
 - Geen bedien Boltbrug t/m 5 apr    
 - Strem Jan Bronssluis 25 mrt t/m 9 apr
 Groeve, noordelijk gedeelte - Groeve  
 - Bediening Groevesluizen t/m 31 mrt  
  alleen 14:00 via 050-3164692     
 Hoendiep                
 - Stremming Hoogkerk, spoorbrug    
  tot 25 mrt 06:00           
 Mensingeweersterloopdiep        
 - Stremming brug in Eenrummerweg    
  Mensingeweer t/m 12 apr       
 Oosterhamrikkanaal           
 - Geen bediening Oliemuldersbrug    
  3 t/m 16 apr             
 Usquerdermaar             
 - Stremming Kruisstedeklap t/m 31 mei 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Westerwijtwerdermaar          
 - Stremm Oosterdijkshornerverlaat tnb 
 - Stremming brug Boerdam t/m 30 jun  
 Van Starkenborghkanaal         
 - H bruggen verminderd tot 1 apr    
 Van Harinxmakanaal           
 - Bediening pontonbrug Dronrijp    
  1 apr t/m 31 mei ma-vr 06:00-22:00, 
  za 06:00-20:00,zo 09:00-20:00    
 - Bediening pontonbrug Dronrijp    
  t/m 31 mrt ma-vr 06:00-22:00,    
  za 06:00-20:00,zo 09:00-17:00    
 - Oponthoud brug Ritsumasyl tnb    
 Boorne                 
 - Geen bedien Boornebrug t/m 29 mrt  
 Kuinder of Tjonger           
 - Stremming De Driesprong t/m 31 mrt  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Franekervaart             
 - Brug N384 Welsrijp 1 apr t/m 1 dec: 
  - Stremming 08:00-18:00       
  - Max H 100 cm 18:00-08:00      
 - Geen bediening brug Tirns tnb    
 Dokkumerdiep              
 - Oponthoud max 1 u Willem Loresluis  
  27 t/m 29 mrt 08:00-17:00      
 Helomavaart, Jonkersvaart       
 - Geen bediening Oldetrijnsterbrug   
  27 mrt 09:00-11:00          
 Rogsloot                
 - Geen bediening Wartena, brug     
  25 t/m 29 mrt            
 Scharsterrijn of Nieuwe Rijn      
 - Geen bediening Scharsterrijnbrug   
  t/m 29 mrt              


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Suderie                
 - Geen bediening brug over benedenhoofd
  sluis Ezumazijl t/m 31 mei      
 Turfgracht               
 - Geen bediening Blauwpoortsbrug    
  tot 1 apr 09:00           
 Van Panhuyskanaal           
 - Geen bedien Van Panhuysbrug t/m 5 apr
 Workumertrekvaart           
 - Geen bediening Sudergoabrege t/m   
  31 mrt                
 Prinses Margrietkanaal         
 - H bruggen verminderd tot 1 apr    
 Noord-Willemskanaal          
 - Stremm Vriezerbrug 8 apr 09:00-15:00 
 Ossenzijlersloot            
 - Max L 15m,B 4.50m brug Ossenzijl tnb 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max D 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb  
 - Stremming Sluis Hengelo       
  - 30 mrt 09:00-11:00,14:00-16:00   
  Delden 31 mrt 09:00-11:00,14:00-16:00
 Maas-Waalkanaal            
 - - Max L 110m westkolk Weurt 1,2 apr 
   08:00-11:00,13:00-16:00,18:00-21:00
  - Stremming westkolk Weurt      
   3 t/m 5 apr 08:00-12:00,13:00-17:00
  - Oponthoud oostkolk Weurt 8 apr   
   08:00-12:00,13:00-17:00      
 - Geen bediening brug westkolk Weurt  
  bij nacht,bij beperkt zicht tnb   
 - Stremming westkolk sluis Weurt    
  31 mrt 08:00-16:00          
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Neder-Rijn               
 - Stremming sluis Driel incl Voorhavens
  tot 8 mei 17:00           
 IJsselmeer/Waddenzee          
 - Stremming Lorentzsluizen geheel   
  22:00-06:00 tnb           
 - Strm Stevinsluis 22:00-06:00 tot 1apr
 Vaarweg door het naviduct Krabbersgat 
 - Stremming Oostkolk in Naviduct    
  Krabbersgat 27 t/m 28 mrt 08:00-17:00
 Zuiderhaven te Breezanddijk      
 - Oponthoud max 0.5 u Breezandhaven  
  t/m 17 apr tussen 08:00-17:00    
 Krabbersgat              
 - Geen bed brug Krabbersgatsluis tnb  
 Vollenhoverkanaal           
 - Max D 150 cm Vollenhove-Blokzijl tnb 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Lemstervaart              
 - Stremming Friesesluis Lemmer     
  29 mrt 08:00-17:00          
 - Stremming thv Marknesserbrug     
  t/m 11 apr,16 t/m 30 apr       
  Geen bediening Marknesserbrug    
  12 t/m 15 apr            
 Hoge Vaart               
 - Stremming Zuidersluis Almere     
  27 mrt 10:00-14:00          
 Zwolsevaart              
 - Max D 180 cm thv Voorstersluis tnb  
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - Max D 280 cm Pr Irenesluis      
  meerplaats west binnenzijde tnb   
 - Stremming kmr 45.0-49.0       
  7 apr 09:30-13:30, 14:00-17:30    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Lekkanaal               
 - Stremming midden- en oostkolk    
  Prinses Beatrixsluizen:       
  - 6 apr 20:00- 7 apr 08:00     
  - 13 apr 20:00-14 apr 20:00     
 - Stremming Prinses Beatrixsluizen:  
  - Middenkolk tot 22 apr 00:00    
  - Westkolk 22 apr 00:00-2 jun 00:00 
 Geer                  
 - Stremming Oudendambrug tot Geerbrug 
  t/m 5 apr              
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel   
 - Geen bediening brug Haastrecht tnb  
 - Oponthoud kmr 1.0-2.1 en 13.6-14.4  
  1 apr t/m 30 sep           
 - Oponthoud kmr 6.8-8.1 t/m 31 mrt   
 - Stremm Cosijnbrug-kmr 21.0 t/m 5 apr 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Verbindingskanaal te Nigtevecht    
 - Geen bed Nigtevechtbrug 26 t/m 27 mrt
 - Oponthoud max 15 min Nigtevechtbrug 
  t/m 29 mrt              
 Merwedekanaal (benoorden de Lek)    
 - Geen bediening brug over de     
  Muntsluis tnb            
 Vecht                 
 - Oponthoud Marnixbrug tot de Muinck- 
  Keizerbrug t/m 30 mrt        
 Gemeenlandse Vaart           
 - Stremming Gemeenlandse Vaartbrug 2apr
 's-Gravelandsevaart          
 - Stremming Raaisluis 25 t/m 29 mrt  
 Binnen IJ               
 - Stremming PWA-kolk 1 tot 6 apr    
  22:00-01:00,01:30-06:00       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Amstel                 
 - Stremm Nieuwe Amstelbrug - Ouderkerk 
  30 mrt                
  10:30-12:00,12:30-14:30,15:30-18:00 
  31 mrt                
  10:30-12:00,12:30-14:30,15:30-18:30 
 - Stremming Nieuwe Amstelbrug tot   
  Berlagebrug 6 apr 10:30-14:00,    
  14:45-18:15,18:45-21:15,21:45-22:35 
 Achterzaan of Binnenzaan        
 - Geen bediening Coenbrug tnb     
 Brouwersgracht - Riekerhaven      
 - Geen bediening Bullebakbrug en    
  Uiverbrug t/m Riekerhavenbrug tnb  
 Dijksgracht              
 - Bediening Mariniersbrug t/m     
  17 mei ma-vr 06:45-07:00,20:45-21:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Beperkingen Leeghwaterbrug Alkmaar  
  t/m 30 sep 2019 ma-vr:        
  - Geen bedien 06:10-08:45,15:30-18:15
  - Geen bedien recreatie 15:00-19:00 
  - stremming vaste deel westzijde   
 - Oponthoud max 0,5 u Leeghwaterbrug  
  25 mrt-29 mrt 16:00,1 apr-5 apr 16:00
 - Stremming Leeghwaterbrug Alkmaar:  
  - 1 apr 15:00-2 apr 12:00      
  - 2 apr 13:00-3 apr 09:00      
 IJmeer/IJburg             
 - Stremming sluis Steigereiland tnb  
 jachthaven DUKRA Zaandam        
 - Geen bediening William Pontbrug   
  25 mrt t/m 19 apr, opening in overleg
  met jachthaven Dukra 4,6,13 apr   


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Kanaal Stolpen-Schagen         
 - Zijperbrug              
  -Stremming t/m 25 mrt ma-vr     
  07:25-12:00,12:05-16:30       
  -Geen bedien t/m 25mrt 16:35-23:59  
  -Geen bediening 26 t/m 29 mrt    
  00:01-07:20, 07:25-12:00,12:05-16:30
  26 t/m 27 mrt 16:35-23:59      
 Haven Westoever te Den Helder     
 - Geen bediening Burgemeester     
  Visserbrug 14 apr 12:00-12:45    
 - Stremming Burgemeester Visserbrug  
  4 apr 09:30-7 apr 20:00       
 Leliegracht              
 - Max L 14 m tnb            
 - Stremming Leliegracht tussen Keizers-
  en Herengracht t/m 13 apr      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Voorzaan                
 - Wilhelminasluis Zaandam:       
  - Max L 86,B 9.5,D 2.8 m 29 mrt - tnb
  - Stremming 25 jun t/m 29 jul    
   ma-vr 08:00-12:00,14:30-18:30   
  - Oponthoud max 1u 25 jun t/m 29 jul 
   06:00-08:00,12:00-14:30,18:30-22:00
 Tap- of Tochtsloot           
 - Stremming vast deel en oponthoud max 
  0.3u bew deel Beatrixbrug t/m 31 mrt 
  12 apr t/m 15 apr 22:00-06:00    
 Noordel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Stremming 1 opening brug A4     
  Badhoevedorp t/m 1 apr        
 Noordzeekanaal             
 - Stremming Noordersluis IJmuiden   
  8 apr t/m 10 mei werkdgn 06:00-18:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Westerkanaal              
 - Geen bediening Singelgrachtspoorbr  
  2 apr 01:15-05:15,5 apr 01:23-05:33 
  11 apr 01:28-05:28,3 mei 01:25-05:25 
  31 mei 01:24-05:44,19 jun 01:10-05:40
  6 jul 01:25-06:40,30 sep 01:00-05:00 
 Nauernasche Vaart           
 - Bediening 24 u tevoren op aanvraag  
  Brug Vrouwenverdriet via 0800-0200600
 - Verkeersbrug Krommenie (in N203)   
  - Stremming tot 25 mrt 02:00     
 Oosterdok               
 - Geen bediening Amsterdam, spoorbrug 
  Oosterdok tot 26 mrt 23:59      
 Oude Houthaven             
 - Geen bediening Westerkeersluisbrug  
  8 apr 23:59-19 apr 06:00       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Weespertrekvaart            
 - Diemerbrug,Venserbrug        
  - Geen bediening t/m 12 mei     
  - Oponthoud 16 t/m 17 mei      
 Recht Boomsloot            
 - Stremming Oude Schans-Kromboomsloot 
  t/m 3 jun              
 Singelgracht              
 - Stremm Singelgracht thv de Museumbrug
  1 apr t/m 31 mei ma-vr 07:00-09:30  
 Vecht                 
 - Stremming Groote Zeesluis Muiden   
  t/m 29 mrt              
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Zijkanaal C              
 - Stremming Rijnlandsluizen      
  25 mrt 4,8,18 apr          
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            
 Rijn-Schiekanaal            
 - Strem sls Leidschendam t/m 1 apr06:00
  Stremming Sluis Leidschendam ma-vr: 
  1 t/m 19 apr 07:00-11:00,12:00-18:30 
 - Stremming Sint-Sebastiaansbrug    
  tot 25 mrt 06:00           
 Additioneel Kanaal           
 - Geen bediening Sandtlaanbrug 1t/m7apr
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Hartelkanaal              
 - Geen bediening Harmsenbrug tnb    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Oude Maas               
 - Stremming oost.doorvaart Botlekbrug 
  - tot 25 mrt 05:00          
  - 25 t/m 29 mrt 19:00-05:00     
  - 30 mrt 07:00- 1 apr 05:00     
 Oude Rijn               
 - Bediening Burgemeester Crolesbrug en 
  Broekvelderbrug alleen op afspraak  
  24u van te voren tnb         
 Rijn                  
 - Stremming kmr 5.5-5.8        
  25 t/m 29 mrt,8 t/m 12 apr      
  07:00-09:00,09:30-12:30,13:00-16:00 
 Schiedamsche Schie           
 - Stremming Trambrug tot 23 apr 09:00 
 Ziendevaart              
 - Stremming Ziendesluis 1 t/m 5 apr  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Calandkanaal              
 - Stremming Rozenburgsesluis      
  25 t/m 26 mrt 07:00-18:00      
 Does                  
 - Geen bediening Doesmolenbrug     
  tot 8 apr 05:00 Max H 290 cm     
 Gouwe                 
 - Oponthoud kmr 16.3-17.3       
  t/m 29 mrt 07:00-17:00        
 Koningshaven              
 - Geen bediening Erasmusbrug      
  Koninginnebrug, 7 apr 08:00-15:30  
 Nieuwe Maas              
 - Stremming bew.deel Van Brienenoord- 
  brug t/m 29 mrt ma-vr 07:00-16:00  
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie    
 - Oponthoud kmr 28.4 tot Abtswoudsebrug
  t/m 27 mrt 2020 07:00-17:00     
 Scheepmakershaven           
 - Geen bediening Rederijbrug en Nieuwe 
  Leuvebrug 6 apr 15:00-16:30     
 Buitenhaven te Goessche Sas      
 - Stremming Sluis Goese Sas,      
  Wilhelminabrug t/m 24 mrt      
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Geen bediening brug Sas van Gent   
  25 mrt 07:30-13:30          
 - Stremming Middensluis, Terneuzen   
  5 apr 12:00-15:00          
 Veerse Meer              
 - Stremming Zandkreeksluis 1,15 apr  
  07:00-16:00, 8 apr 07:00-23:00    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Krammer                
 - Stremm noordkolk Krammerjachtensluis 
  tot 29 mrt 17:00           
 - Stremming Krammerjachtensluis tnb  
 - Stremming Krammersluizen 07:00-17:00:
  zuidkolk 1 apr,noordkolk 2 apr    
 - Stremming zuidkolk Krammersluizen  
  25 mrt 08:00-19:00          
 Kanaal door Walcheren         
 - Max D tot 6 apr 01:00:        
  - 430 cm Vlissingen - Zijkanaal Arne-
   muiden incl breed deel dit kanaal 
  - 370 cm Zijkanaal Arnemuiden - Veere
  - 160 cm Zijkanaal Arnemuiden vanaf 
   Arnebrug              
 Afgedamde Maas             
 - Stremm kmr 234.0 26 mrt 07:00-15:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   22/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Afgedamde Maas             
 - Stremming 26 mrt 08:30-13:00 Kromme 
  Nol kering,Wilhelminasluis Andel   
 Wilhelminakanaal            
 - Max D 280 cm bij waterstand +70cm NAP
  keizersveer kmr 0.0-5.0 tnb     
 - Stremming kmr 30.0-33.0:       
  - 23 mrt 07:00-09:30,10:00-13:00,  
   01:33-19:00            
  - 24 mrt 08:00-18:00         
 Volkerak                
 - Geen bedien brug Volkeraksluizen tnb 
 - Stremming oostkolk Volkeraksluizen  
  incl geen bediening brug       
  tot 31 mrt 20:00           
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   23/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Maas                  
 - Stremming zuidkolk Prinses Maxima  
  Sluizen 30 mrt 08:00-18:00      
 Julianakanaal             
 - Oponthoud max 2 u Keersluis Limmel  
  3 apr 15:00-20:00          
 - Oponthoud sluis Born tnb       
 - Stremming westkolk Born tnb     
 Maas                  
 - Oponthoud middenkolk Sambeek tnb   
 - Oponthoud sluis Belfeld tnb     
 - Stremm oostkolk sluis Belfeld opgehev
 - Stremming westkolk Belfeld tnb    
                    
                    
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   24/24
                    
   zondag 24 maart 10:33       
                    
 Maas-Waalkanaal            
 - Stremming sluis Heumen        
  - 1 t/m 2 apr 08:00-17:00      
  - 3 apr 08:00-12:00,13:00-17:00   
  Scheepvaart via Keersluis mogelijk  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden