NEDERLANDSE BINNENVAART    1/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Vaarwater naar Noordpolderzijl     
 - Max diepgang 50 cm tov NAP tnb    
 Reitdiep                
 - Geen bediening bruggen Wierumerschouw
  en Garnwerd - 28 nov 08:00 t/m 29 nov
        - 20 dec 08:00 t/m 21 dec
  Bediening brug Wierumerschouw    
  30 nov t/m 19 dec alleen:      
  - ma-vr om 09:30 en 15:30      
  - za 11:00(0519-349043 voor vr 16:00)
 Boterdiep               
 - Geen bediening Boterdiepbrug t/m 8dec
 - Stremming Nieuwe Ellerhuizerklap   
  t/m 29 nov              
 Verbindingskanaal Oosterhornhaven-Termu
 terzijldiep              
 - Stremming sluis Farmsum t/m 21 nov  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Eemskanaal               
 - Stremming kleine kolk Zeesluis   
  Farmsum tnb             
 - Stremming Borgbrug,Bloemhofbrug   
  26 nov 09:00-11:45,13:00-17:00    
 Hoendiep                
 - Bediening CSM-brug 48u tevoren    
  aanvragen via 0503188500 tnb     
 - Stremming brug Enumatil en Fanerbrug 
  t/m 29 nov              
 Winschoterdiep             
 - Stremming kmr 5.6 Waterhuizen    
  21 nov 13:45-14:30          
 Hunsingokanaal             
 - Stremming Hunsingobrug t/m 6 dec   
 Ter Apelkanaal             
 - Stremming Zandbergbrug t/m 22 dec  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Van Harinxmakanaal           
 - Geen bediening spoorbrug HRM tnb   
  Max H KP+515 cm           
 - Max diepgang 275 cm beweegbaar deel 
  Drachtsterbrug tnb          
 - Stremming kleine kolk Tsjerk     
  Hiddessluizen t/m 24 nov       
 Dokkumer-Ee              
 - Oponthoud max 2 u Hogebrug of    
  Klaarkampsterbrug t/m 26 jan     
 Dokkumer-Grootdiep           
 - Oponthoud max 2u Engwierumerbrug   
  t/m 26 jan              
 Boorne                 
 - Stremming spoorbrug Akkrum t/m 24 nov
 Harlingervaart             
 - Geen bediening Singelbrug t/m 22 mei 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Dokkumerdiep              
 - Oponthoud max 2 u Willem Loresluis  
  t/m 26 jan              
 Janesloot               
 - Stremming zuid en beweegb. deel brug 
  Langweer t/m 24 nov, H Noord 300cm  
 Oudeweg                
 - Geen bediening brug Noorder Oude Weg 
  t/m 20 dec, H bew deel 275 cm    
 Noordergracht             
 - Geen bed Franekerpoortsbrug t/m 1 mrt
 Prinses Margrietkanaal         
 - Geen bediening brug Burgumerdaam tnb 
 Scharsterrijn of Nieuwe Rijn      
 - Stremming Scharsterbrug t/m 8 dec  
 Stienzer Feart             
 - Stremming t/m 1 dec         


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Drentsche Hoofdvaart          
 - Stremming Leembrug,Havelterbrug   
  2e Uffelterbrug,Norgerbrug,Pieter  
  Hummelenbrug t/m 8 dec        
 Meppelerdiep              
 - Geen bediening Galgenkampsbrug    
  27 t/m 29 nov            
 Verlengde Hoogeveensche Vaart     
 - Stremming Haarbrug 22 nov t/m 8 dec 
 Geldersche IJssel           
 - Max diepgang 270cm westzijde bew deel
  Eilandbrug bij NAP Kampen tnb    
 Kanaal Steenwijk-Ossenzijl       
 - Oponthoud Thijendijkbrug tot     
  Hogewegsbrug t/m 24 nov       
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max diepg 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Overijsselsche Vecht          
 - Stremming sluizen Vilsteren,     
  Vechterweerd t/m 28 mrt       
 Meppelerdiep              
 - Oponthoud Meppelerdiepbrug tnb    
 Wetering                
 - Stremming Scheerebrug 27nov t/m 1 dec
 Maas-Waalkanaal            
 - Oponthoud sluis Heumen        
  24 nov 08:00-12:00          
 - Stremming westkolk Weurt       
  27 nov 18:00-22:00          
 Oude IJssel              
 - Geen bediening Ophaalbrug Laag-Keppel
  25 nov 13:00-15:30          
 - Stremming Terborg, brug       
  25 nov 10:00-15:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Stremming Sluis Eefde 25 t/m 26 nov 
 IJsselmeer/Waddenzee          
 - Stremm kleine kolk Lorentzsluizen tnb
 Krabbersgat              
 - Geen bed brug Krabbersgatsluis tnb  
 Urkervaart               
 - Max L 39 m,H 620 cm Urkersluis tnb  
 - Stremming Urkersluis         
  t/m 24 nov 08:00-17:00        
 Hoge Vaart               
 - Geen bediening brug in N701 Almere  
  Zuidersluis 4 t/m 15 dec, Max H 640cm
 Lage Dwarsvaart            
 - Oponthoud t/m 30 nov         
 Larservaart              
 - Stremming Larsersluis 4 t/m 8 dec  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Zwolsevaart              
 - Stremming Voorstersluis tnb     
 - Max D 190cm NAP Voorstersluis tnb  
 Lemstervaart              
 - Stremming Friesesluis 27nov t/m 1 dec
 Nijkerkernauw             
 - Stremming Nijkerkersluis opgeheven  
 Angstel                
 - Stremming brug in N201 Loenersloot  
  21 nov 12:00-16:00          
 - Stremming Keersluis nabij Oude Gein, 
  voetgangersbrug 21 nov 10:00-14:00  
 Lekkanaal               
 - Stremming 1 kolk Prinses       
  Beatrixsluizen 26 nov 09:00-17:00  
 - Stremming oostkolk Pr Beatrixsluis  
  25 nov 20:00-27 nov 10:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - Oponthoud Vleutensespoorbrug kmr 35.3
  tnb                 
 Nieuwe Wetering (westelijk deel)    
 - Stremming Noodkering Nieuwersluis  
  21 nov 12:00-16:00          
 Oude Waver               
 - Stremming Amstel tot Botsholsebrug  
  20 nov 07:00-11:00          
 Sluisvaart naar Vinkeveensche Plassen 
 - Stremming Proostdijersluis      
  21 nov 07:00-11:00          
 Vecht                 
 - Bediening Cronenburgherbrug op afroep
  tnb, werkdag voorafgaande 0627181083 
 Winkel                 
 - Stremming Botsholsebrug t/m 15 dec  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Oosterdok               
 - Geen bediening Oosterdoksdraaibrug  
  - 27 t/m 30 nov 22:00-06:00     
  - 3 dec 22:00-4 dec 06:00      
  - 6 t/m 8 dec 22:00-06:00      
 - Geen bediening Oosterdoksdraaibrug: 
  - 24 nov 22:00-27 nov 08:00     
  - 27 nov 09:00-13:00,14:00-21:00   
 Binnen IJ               
 - Stremming Oranjesluizen:       
  - zuid  4 dec 00:00-5 dec 23:59   
  - noord 6 dec 00:00-7 dec 23:59   
  - midden 8 dec 00:00-9 dec 23:59   
 Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn    
 - Stremming Braaksluis t/m 12 jan   
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Schinkel                
 - Geen bediening Schinkelbrug,brug A-10
  - 21 nov 00:01-06:00         
  - 22 nov 00:01-02:00         
 - Geen bediening Schinkelspoorbrug   
  30 nov 01:30-05:25          
 - Geen bediening Zeilstraatbrug    
  27 nov 00:00-28 nov 23:59      
 Boerenwetering             
 - Stremming 1e Jacob van Campenstraat 
  tot Albert Cuypstraat t/m 1 apr   
 IJmeer/IJburg             
 - Bediening Sluishuissluis en brug   
  tot 27 nov alleen:          
  - zo-wo 09:00-10:00,17:00-18:00   
  - do-za 09:00-10:00,17:00-18:00,   
      23:30-00:30         


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Kostverlorenvaart           
 - Bediening Van Hallbrug t/m 11 dec  
  ma-vr 06:00-07:00,12:00-13:00,    
  21:00-22:00,za,zo 11:00-12:00    
  16:00-17:00,23:00-23:59       
 - Geen bediening Overtoombrug     
  27 nov 00:00-28 nov 23:59      
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Oponthoud Huiswaarderbrug (in N245) 
  21 nov 06:00-10:00          
 - Oponthoud max 0.5u recreatie en   
  stremming west Leeghwaterbrug Alkmaar
  t/m 29 sep 2018           
 Vecht                 
 - Oponthoud brug Uitermeer t/m 1 dec  
 Zijkanaal I              
 - Geen bediening Langebrug t/m 27 nov 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Oude Houthaven             
 - Bediening Westerkeersluisbrug    
  t/m 11 dec ma-vr 06:00-07:00,12:00- 
  13:00,21:00-22:00,za,zo       
  11:00-12:00,16:00-17:00,23:00-23:59 
 Voorzaan                
 - Beperking Wilhelminasluis Zaandam tnb
  - Scheepslengte max 86 m       
  - Diepgang max 280 cm +KP      
  - Diepgang max 265 cm > 2000M3    
 Gelderse Kade             
 - Stremming Bantammerstraat -     
  Nieuwmarkt tnb           
 Westerdok               
 - Bedien Westerdokbrug t/m 5mei alleen:
  - ma t/m vr 11:00-16:00       
  - za/zo   10:30-17:30       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Westerkanaal              
 - Bediening Willemspoortbrug t/m 11 dec
  ma-vr 06:00-07:00,12:00-13:00    
  21:00-22:00,za,zo 11:00-12:00    
  16:00-17:00,23:00-23:59       
 Herengracht              
 - Stremming Brug 35          
  23 nov 05:00-24 nov 10:00      
 Hornhaven - Moezelhaven        
 - Stremming Hornhaven,Moezelhaven tot 
  30 dec 23:59             
 Kattensloot              
 - Geen bediening Kattenslootbrug    
  27 nov 00:00-28 nov 23:59      
 Nieuwe Achtergracht          
 - Stremming Roeterstraat-Plantage   
  Muidergracht t/m 31 dec       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Slootvaart               
 - Stremming Slootsluis,brug over    
  benedenhoofd t/m 15 dec       
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Zuider Buiten-Spaarne         
 - Max H 425cm Schouwbroekerbrug tnb  
  De brug wordt wel normaal bediend  
 1e Voorhaven te Gorinchem       
 - MGD ligplaatsen NAP-300 cm      
 Beneden-Merwede            
 - Geen bediening Merwedebrug      
  Papendrecht 21 nov 21:00-22 nov 05:00
 Calandkanaal              
 - Stremming Rozenburgsesluis      
  22 t/m 24 nov 06:00-18:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Haringvliet              
 - Geen bediening Haringvlietbrug 22 nov
  t/m 22 dec 07:00-12:00,12:05-18:00  
 - Geen bediening Haringvlietbrug:   
  - 2 dec 00:01-3 dec 23:59      
  - 16 dec 00:01-17 dec 23:59     
 Oude Maas               
 - Geen bediening Nieuwe Botlekbrug   
  - 22 nov 22:00-23 nov 05:00     
  - 13 dec 22:00-14 dec 05:00     
 - Stremming thv Botlekbrug       
  3 dec 06:00-18:00          
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Haarlemmertrekvaart          
 - Stremming Nagelbrug         
  t/m 31 dec ma-vr 07:00-16:00     


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Gouwe                 
 - Bediening hoge spoorbrug Gouda    
  25 nov alleen 06:00-06:10,13:30-13:40
  18:00-18:10 H KP+700 cm       
 Leidsche Vaart             
 - Geen bediening Vijfgatenbrug     
  tot 22 dec 16:00           
 - Stremm thv Rijnsaterswoude t/m 31 mrt
 Hartelsluis              
 - Stremming Hartelsluis        
  4 dec 06:00-13 dec 18:00       
 Nieuwe Rijn              
 - Stremming Visbrug tot Karnemelksebrug
  4 dec 07:00-9 jan 22:00       
 Oude Rijn               
 - Geen bediening Rhijnvreugdbrug    
  27 nov 06:00-1 dec 22:00       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Rijn                  
 - Stremming Leiden, brug in de A-44  
  27 nov 06:00-1 dec 22:00       
 Rijnhaven te Rotterdam         
 - Stremming achter de Rijnhavenbrug  
  29,30 nov 08:00-17:00        
 Ringvaart Zuidplaspolder        
 - Stremm Snellesluis tot 24 nov 18:00 
 Turfsingelgracht            
 - Stremming Mallegatsluis t/m 15 feb  
 Kanaal door Zuid-Beveland       
 - Geen bediening Vlakespoorbrug tot  
  27 nov 06:00             
 - Stremming beweegbaar deel:      
  - Postbrug 20 nov 08:00-10:00    
  - Vlakebrug 20 nov 10:00-12:00    
  Hoogte vaste delen NAP+1050 cm    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Krammer                
 - Stremming 1 kolk Krammerjachtensluis 
  21 t/m 23 nov 07:00-17:00      
 - Stremming noordkolk kegelschepen   
  Krammersluizen 29 nov 06:00-18:00  
  Doorvaarthoogte zuidkolk NAP+ 1415cm 
 - Stremming zuidkolk Krammersluizen  
  20 nov 07:00-17:00          
 Grevelingen              
 - Stremming Grevelingensluis      
  - t/m 23 nov             
  - 24 t/m 30 nov 07:00-17:00     
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Stremming Middensluis Terneuzen   
  22 nov 08:00-16:00          
 - Stremming Westsluis Terneuzen    
  20,27 nov 08:00-18:00        


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Roompot                
 - Stremming beweegbaar deel Zeelandbrug
  t/m 1 dec 05:00           
 - Stremming Roompotsluis        
  4 t/m 8 dec 07:00-17:00       
 Schelde-Rijnverbinding         
 - Stremming 1 kolk Kreekraksluizen   
  27 nov 08:00-12:00          
 Dintel                 
 - Geen bediening Prinsenlandsebrug   
  22 nov 08:00-17:00          
 Volkerak                
 - Stremming oostkolk en geen bediening 
  brug Volkeraksluizen t/m 24 nov 23:59
 Wilhelminakanaal            
 - Oponthoud max 2 u Sluis III     
  21 nov 08:00-12:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/21
                    
   maandag 20 november 20:48     
                    
 Maas                  
 - Bediening St.Servaasbrug normaal   
 - Oponthoud Sluis Belfeld tnb     
 - Stremming oostkolk Belfeld      
  4 dec 08:00-17:00          
 Julianakanaal             
 - Oponthoud kmr 3.5-4.7 t/m 30 jun 2018
 - Oponthoud kmr 8.5-9.5 t/m 24 aug 2018
 - Oponthoud Sluis Born tnb       
 Oude Bassin              
 - Stremming sluis 19 tot Brug in    
  Maasboulevard tot 31 jan 18:00    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden