NEDERLANDSE BINNENVAART    1/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Vaarwater naar Noordpolderzijl     
 - Max diepgang 50 cm tov NAP tnb    
 Noord-Willemskanaal          
 - Bedien van Hall- t/m Zaanbrug 7 t/m 9
  14 t/m 25 mei ma-vr tot 17:30 alleen 
  09:23,10:23,11:23,13:23,14:23,15:23 
 - Geen bediening Eelderbrug t/m    
  Meerwegbrug 27 apr          
 Winschoterdiep             
 - Oponthoud max 0,5 u         
  - kmr 5.6 op 30 apr 14:00-16:00   
  - kmr 7.4 op 30 apr 08:00-10:00   
 Eemskanaal               
 - Stremming kleine kolk Zeesluis    
  Farmsum t/m 26 apr 07:00-18:00    
 Oude Winschoterdiep te Groningen    
 - Geen bediening Boumabrug t/m 11 mei 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Groningen/A              
 - Geen bediening alle bruggen in stad 
  Groningen 27 apr           
 Hoendiep                
 - Bediening CSM-brug 48u tevoren    
  aanvragen via 0503188500 tnb     
 Lauwersmeer              
 - Geen bediening Robbengatsluis    
  26 apr 09:00-11:30,12:00-14:30    
 Reitdiep                
 - Geen bediening Plataanbrug t/m    
  Zernikebrug 27 apr          
 Van Starkenborghkanaal         
 - Oponthoud Gaarkeukensluis      
  8 t/m 9 mei 07:30-16:00       
 Westerdiepsterdallenkanaal       
 - Stremming Westerverlaat t/m 15 jun  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Zijtak door Appingedam         
 - Stremming thv Solverderstraat    
  t/m 1 jun ma-vr           
 Prinses Margrietkanaal         
 - Bediening brug Burgumerdaam alleen  
  14:00 via 0582925888 24u tevoren tnb 
 - Geen bediening brug Pr Margrietsluis 
  6 mei 17:00-7 mei 06:00       
 Harlingervaart             
 - Geen bediening Singelbrug t/m 22 mei 
 - Geen bediening Trambrug Harlingen  
  8 t/m 9 mei, doorvaarthoogte 170 cm 
 Drentsche Hoofdvaart          
 - Oponthoud Polakkenbrug t/m 15 mei  
 Meppelerdiep              
 - Oponthoud Kaapbrug-Galgenkampsbrug  
  t/m 4 mei              


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Algemeen Nederland           
 - Geen bediening alle objecten in   
  beheer van provincie Drenthe     
  26 apr 15:00-18:00          
 Verlengde Hoogeveensche Vaart     
 - Oponthoud Kerkbrug, Nieuw-Amsterdam 
  tot Westerveenschebrug 24 apr    
 Witte Wijk               
 - Oponthoud t/m 1 nov         
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max diepg 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb
 - Stremm Sluis Hengelo tot 19 mei 06:00
  Stremm Sluis Delden tot 7 mei 06:00
 Kanaal Almelo-De Haandrik       
 - Diepgang max 185 cm kmr 31.7 kruising
  Vecht tnb              
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Kanaal Steenwijk-Ossenzijl       
 - Oponthoud Kanaal Steenwijk-Ossenzijl-
  De Linde t/m 24 aug         
 Meppelerdiep              
 - Oponthoud Meppelerdiepbrug tnb    
 Maas-Waalkanaal            
 - Max lengte 110m oostkolk Weurt tnb  
 IJsselmeer/Waddenzee          
 - Stremming Kornwerderzand, brug in de 
  A-7 t/m 26 apr 07:00-20:00      
 Krabbersgat              
 - Geen bed brug Krabbersgatsluis tnb  
 Nijkerkernauw             
 - Oponthoud Nijkerkersluis, brug over 
  benedenhoofd             
  - 4 mei 20:00- 7 mei 06:00      
  - 7 jun 19:00-12 jun 06:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Vollenhoverkanaal           
 - max D 150cm Vollenhoven-Blokzijl tnb
 Vecht                 
 - Geen bediening Evert Stokbrug    
  27 apr 13:00-14:00,14:05-15:00,   
  15:05-16:00,16:05-17:00,17:05-18:00 
 Angstel                
 - Stremming Donkervlietbrug      
  t/m 1 jun ma-vr           
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel   
 - Stremming Waaiersluis Gouda     
  tot 26 apr 17:00           
 Groote Heijcop             
 - Geen bediening Galgenwaardse en   
  Portengensebrug van 24 apr tnb    
 Leidsche Rijn             
 - Geen bed Hofbrug tot 13 mei 00:00  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Lange Linschoten            
 - Stremming Romeijnsbrug tot 30apr17:00
  muv vr 17:00 t/m ma 07:00      
 Lekkanaal               
 - Stremming oostkolk Pr.Beatrixsluizen 
  29 apr 08:00-20:00          
 Oude Gracht              
 - Oponthoud Oude Gracht,konvooivaart in
  noordelijke richting 27apr08:00-18:00
 Neder-Rijn               
 - Stremm sluis Amerongen tot 7 mei06:00
 Brouwersgracht             
 - Stremm Bullebakbrug 30 apr t/m 5 mei 
 Burg. Cramergracht           
 - Stremming Cramersluis tnb      
 Lijnbaansgracht            
 - Stremming Bloem- tot Rozengracht tnb 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Marinedok - Schippersgracht - Nieuwe  
 Herengracht - Amstel          
 - Geen bediening Kortjewantsbrug t/m  
  Berlagebrugaan 27 apr 10:00-18:00  
 Nieuwe Herengracht           
 - Bediening Hortusbrug tot 20 mei   
  -ma-vr 06:00-07:00,12:00-13:00,   
     20:00-21:00          
  -za,zo,fstdgn 11:00-12:00,16:00-17:00
 - Bediening Vaz Diasbrug tot 20 mei:  
  - ma-vr alleen 06:00-07:00,     
   12:00-13:00,20:00-21:00      
  - za-zo alleen 11:00-12:00,16:00-1700
 Oosterdok               
 - Geen bed spoorbrug Oosterdok tnb   
 - Oponthoud Langedoksbrug       
  27 apr 08:00-23:59          


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Bediening Willem I-sluis 27 apr   
  alleen 09:00-22:00          
 - Beperking Leeghwaterbrug Alkmaar:  
  -Stremming west en oponthoud max 0,5u
  recreatievaart t/m 29 sep 2018   
  -Geen bediening t/m 31 mrt 2019   
  ma-vr 06:15-08:30,15:45-18:15    
  -Max B 1050 cm t/m 23 mei 2019   
 - Oponthoud max 0.5 u Burgervlotbrug  
  tot 3 jun 17:00           
 - Stremming Kooybrug 25 apr 08:00-10:00
  10:30-12:30,13:00-15:30,16:00-18:00 
 Bullewijk               
 - Stremming Jan Benninghbrug tot    
  Kerkbrug Ouderkerk 25 apr 14:30-17:00
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Westerdok               
 - Bedien Westerdokbrug t/m 5 mei alleen
  - ma t/m vr 11:00-16:00       
  - za/zo   10:30-17:30       
 - Geen bediening Han Lammersbrug    
  27 apr 10:00-18:00          
 - Geen bediening Han Lammersbrug tnb  
 - Geen bediening Westerdokbrug     
  27 apr 10:00-18:00          
 Amstel                 
 - Stremming Magere Brug tot      
  Amstelsluizen 5 mei 16:00-23:00   
 - Stremming Magere Brug-Hogesluisbrug 
  5 mei 16:00-23:00          
 Da Costagracht             
 - Stremming brug 108 (Clercqstraat)  
  t/m 31 dec              


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Binnen IJ               
 - Stremming middenkolk Oranjesluizen 
  tnb                 
 - Stremming Oranjesluizen, PWA sluis  
  - 4,12,18 mei 00:00-07:00      
  - 26 mei 20:00-27 mei 08:00     
 Industriehaven te Haarlem       
 - Stremming Industriehaven te Haarlem 
  5 mei 00:00-6 mei 23:59       
 Nieuwe Prinsengracht          
 - Stremming tussen de Amstel en de Onb-
  kendegracht 28 apr 07:00-7 mei 12:00 
 Nieuwe Vaart              
 - Stremming Zeeburgerschutsluis    
  30 apr t/m 22 mei ma-vr 07:00-16:00 
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Noordzeekanaal             
 - Stremming Middensluis IJmuiden    
  tot 4 mei 06:00           
 Oude Houthaven             
 - Stremming gebied in de Oude Houthaven
  en Houthaven t/m 31 dec       
 Singel te Amsterdam          
 - Stremming Tussen Corsgenbrug en   
  Lijnbaansbrug t/m 1 aug       
 Voorzaan - Achterzaan of Binnenzaan  
 - Geen bediening Wilhelminabrug,    
  Julianabrug 4 mei 19:00-20:00    
 Weespertrekvaart            
 - Geen bediening Omvalbrug en     
  Duivendrechtsebrug 25 apr 20:00-22:00
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Delftse Schie             
 - Stremming Abtswoudsebrug tot Doenbrug
  - 28 apr 10:00-11:45,12:45-14:15,  
   15:15-17:00            
  - 29 apr 11:00-13:00,14:00-15:30,  
   16:30-18:00            
  Stremming Abtswoudsebrug-200m zuid  
  van Kruithuisbrug 28 apr 18:00-21:30 
 1e Voorhaven te Gorinchem       
 - MGD ligplaatsen NAP-300 cm      
 Merwedekanaal (bezuiden de Lek)    
 - Bediening Grote Merwedesluis t/m26apr
  06:00-19:30 alleen:06:00-07:00,   
  09:30-10:30,12:30-13:30,16:30-17:30 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Noord                 
 - Geen bediening Alblasserdamsebrug  
  - 27 apr 22:00-28 apr 07:00     
  - 28 apr 22:00-29 apr 07:00     
 Oude Maas               
 - Geen bediening Grotebrug, spoorbrug 
  30 apr 08:00 tot 2 mei 12:00.    
  Bediening 06:12,13:12,19:12     
  - 28 apr 00:01-30 apr 08:00     
  - 2 mei 12:00-6 mei 23:59      
 - Geen bediening Nieuwe Botlekbrug   
  - 25 tot 27 apr 22:00-05:00     
  - 23 mei 22:00-24 mei 05:00     
  - 20 jun 22:00-21 jun 05:00     
  Passage mogelijk 02:30-03:00     
 - Geen bediening oostelijk deel Spijke-
  nisserbrug 23 t/m 24 apr 07:00-17:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Gouwe                 
 - Geen bediening hoge spoorbrug Gouda 
  3 mei 00:00-14 mei 05:00       
 - Oponthoud max 2 u Hefbrug Boskoop tot
  Hefbrug Waddinxveen         
  t/m 31 okt ma-vr 07:00-17:00     
 Deltageul, Haringvliet         
 - Max lengte 70m Goereesesluis     
  t/m 20 jun              
 - Stremming Goereesesluis       
  24 apr 00:01-26 apr 23:59      
 Beneden-Merwede            
 - Oponthoud kmr 976.0 te Dordrecht   
  27 apr 22:30-23:00          
 Calandkanaal              
 - Stremming Rozenburgsesluis      
  t/m 26 apr, 1 t/m 3 mei 08:30-16:30 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Rijn-Schiekanaal            
 - Geen bediening en oponthoud     
  Koepoortbrug tot Oostpoortbrug    
  1 mei 12:00-14:00          
 Does                  
 - Stremming thv Brasserie de Kromme  
  Does 27 apr 12:00-18:00       
 Enkele Wiericke            
 - Stremming Oude Rijn tot       
  Negenviertelbrug t/m 27 apr     
 Hartelkanaal              
 - Stremming beweegbaar deel Harmsenbrug
  27 apr 22:00-30 apr 05:00      
 Nieuwe Maas              
 - Stremming kmr 1003.4-1004.2     
  27 apr 22:30-23:00          
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Nieuwe Rijn              
 - Stremming Visbrug Leiden tot     
  Koornbrug 26 apr 04:00-29 apr 18:00 
 Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie    
 - Oponthoud kmr 28.4 tot Abtswoudsebrug
  t/m 27 mrt 2020 07:00-17:00     
 Vaargeul 's-Gravenwater, Kagerplassen 
 - Stremming oostelijke doorvaart eiland
  Faljeril 24 apr 12:00-30 apr 12:00  
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Kanaal door Zuid-Beveland       
 - Stremming 1 kolk Hansweert      
  2 mei 10:00-13:30,3 mei 10:30-14:00 
                    
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Volkerak                
 - Stremming Volkeraksluizen      
  - Oostkolk  7 mei 07:00-16:00   
   Geen bediening bascule brug    
  - Middenkolk 30 apr 07:00-16:00   
        14 mei 07:00-16:00   
 Mark                  
 - Bediening spoorbrug Zevenbergen   
  28 apr t/m 3 mei,5 t/m 7 mei alleen 
  08:14,12:14,16:14 en 20:14      
 Julianakanaal             
 - Oponthoud kmr 17.5-19.5       
  t/m 11 mei ma-vr 07:00-19:00     
 - Oponthoud kmr 3.5-4.7 t/m 30 jun   
 - Oponthoud kmr 8.5-9.5 t/m 24 aug   
 - Oponthoud Sluis Born tnb       
 - Stremming westkolk Maasbracht tnb  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/19
                    
   dinsdag 24 april 02:37      
                    
 Maas                  
 - Oponthoud Sluis Belfeld tnb     
 - Stremming kmr 13.6-13.8       
  27 apr 22:00-23:00          
 Verbindingskanaal in het Bossche Veld 
 - Stremming Sluis Bosscherveld tnb   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden