NEDERLANDSE BINNENVAART    1/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 A.G. Wildervanckkanaal         
 - Oponthoud max 0,5 u Meedenerbrug:  
  - t/m 1 dec    ma-za 07:00-17:00 
  - 3 t/m 7 dec   ma-vr 07:00-18:00 
  - 10 t/m 15 dec  ma-za 07:00-17:00 
  Stremming 7 dec 18:00-8 dec 06:00  
  Oponthoud max 2u 8 dec 07:00-20:00  
 Van Starkenborghkanaal         
 - Geen bediening Brug Dorkwerd     
  17 nov 10:00-15:00          
 - Oponthoud Gaarkeukensluis      
  t/m 15 nov 07:30-16:00        
 - Strem Brug Zuidhorn 17nov 08:00-12:00
 - Stremming Gaarkeukensluis tot    
  Oostersluis 17 nov 06:00-20:00    
 - Stremming Gerrit Krol-brug 17 nov  
  08:00-17:00             


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Winschoterdiep             
 - Bediening Kloosterbrug,Graaf     
  Adolfbrug tot 6 bft t/m 7 jan    
 - Oponthoud max 0.5 u         
  - kmr 9.6 15 nov 08:00-10:00     
  - kmr 5.6 16 nov 08:00-12:00     
 Boterdiep               
 - Geen bedien Boterdiepbrug 19t/m21 nov
 - Stremming thv Zuidwolde 16 t/m 18 nov
 Eemskanaal               
 - Stremming Borgbrug,Bloemhofbrug   
  25 nov 09:00-11:45,13:00-17:00    
 Groeve, noordelijk gedeelte - Groeve  
 - Bediening Groevesluizen 26 nov t/m  
  31 mrt alleen 14:00 via 050-3164692 
 Hoendiep                
 - Stremming Gabrug tot 16 nov 16:00  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Mensingeweersterloopdiep        
 - Stremming Mensingeweer, brug in   
  Eenrummerweg t/m 12 apr       
 Reitdiep                
 - Geen bediening Plataanbrug tot    
  16 nov 16:00             
 Lopster Wijmers            
 - Stremming Juistertil t/m 15 jan   
 Niezijlsterdiep            
 - Stremming t/m 16 dec         
 Oosterwijtwerdermaar          
 - Stremm Oosterwijtwerdertil t/m 9 dec 
 Usquerdermaar             
 - Stremming Kruisstedeklap t/m 1 apr  
 Westerwijtwerdermaar          
 - Stremm Oosterdijkshornerverlaat tnb 
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Prinses Margrietkanaal         
 - Geen bediening brug Burgumerdaam tnb
 - Bediening brug Burgumerdaam tnb:   
  - ma-vr 09:00-16:00,18:00-19:00   
  - za 06:00-20:00,zo 09:00-20:00   
 - Beperkingen thv kmr 43.5:      
  - oponthoud max 0.5u         
   14 nov 08:00-10:00,14:00-16:00   
  - stremming 14 nov 10:00-14:00    
 Omgelegde Zandsloot          
 - Bedien Nije Sansleatbrege t/m 21 dec,
  14 t/m 18 jan ma-vr 06:00-07:30,   
  09:30-10:00,13:00-13:30,16:00-22:00 
 Scharsterrijn of Nieuwe Rijn      
 - Geen bediening Scharsterrijnbrug tnb 
 Suderie                
 - Stremming sluis Ezumazijl t/m 31 mrt 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Van Harinxmakanaal           
 - Bediening pontonbrug Dronrijp    
  t/m 31 mrt ma-vr 06:00-22:00,    
  za 06:00-20:00,zo 09:00-17:00    
 Havens te Lemmer, Zijlroede en     
 Stroomkanaal              
 - Stremming Lemstersluis t/m 16 nov  
 Johan Frisokanaal           
 - Oponthoud max 1 u Warnserbrug    
  t/m 21 dec ma-vr           
 Linde                 
 - Stremming Mr H.P. Linthorst     
  Homansluis t/m 4 dec         
 Ringvaart               
 - Geen bediening Warrebrug       
  t/m 14 nov 07:30-16:30        
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Zoutkamperril             
 - Stremming Friese Sluis t/m 29 nov  
 Havens Deventer            
 - Geen bediening Hanzebruggen tnb   
 - Stremming Bernhardsluis tnb     
 Overijsselsche Vecht (Hardenberg - De 
 Haandrik)               
 - Stremm recreatiesluis De Haandrik tnb
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Strem Sluis Hengelo 17nov 08:30-12:30
 Geldersche IJssel           
 - MGD minder dan 135cm kmr 882.1    
  LO 25m uit bakenlijn         
 IJzendoorn, haven te          
 - MGD haven IJzendoorn 10cm minder dan 
  vak Maas-Waalkan - A'dam-Rijnkan tnb 
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Oude IJssel              
 - Bediening recreatievaart sluis De Pol
  tnb afvaart 11:00,opvaart 15:00   
 - Bediening tnb recreatievaart sluis  
  Doesburg afvaart 10:00,opvaart 14:00 
 - Geen bediening brug Laag-Keppel   
  24 nov 13:00-15:30          
 - Max L 55 m sluis Doesburg tnb    
 - MGD sluis Doesburg 25cm minder dan  
  vak IJsselkop - mond Twenthekanalen 
 Maas-Waalkanaal            
 - Geen bediening brug westkolk Weurt  
  bij nacht,bij beperkt zicht tnb   
 Neder-Rijn               
 - D 130 cm kmr 882.2-882.4 20 meter uit
  RO bij waterstand Arnhem +637cm NAP 
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Voorsluis Eefde in gebruik tnb    
 Oostvaardersdiep            
 - Stremming Houtribsluizen       
  - oostkolk 19 t/m 23 nov 20:00-06:00 
  - westkolk 26 t/m 30 nov 20:00-06:00 
 Den Oever, Binnenhaven te       
 - Stremm Stevinsluis 22 nov 09:00-18:00
 Lage Vaart               
 - Stremm Kampersluis 15 nov 08:00-12:00
 Lemstervaart              
 - Stremm thv Marknesserbrug t/m 31 mrt 
 Vollenhoverkanaal           
 - Max D 150cm Vollenhove-Blokzijl tnb 
 Vossemeer               
 - Stremm Roggebotsls 15 nov 09:00-15:00
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Zwolsevaart              
 - Max D 180 cm thv Voorstersluis tnb  
 Merwedekanaal (benoorden de Lek) - Oude
 Gracht                 
 - Geen bediening Nelson Mandelabrug t/m
  Liesboschbrug 18 nov 10:00-16:00   
  Stremm Oude Gracht 18 nov 12:00-14:30
 Algemeen                
 - Oponthoud Oude Rijn kmr 58.4-58.6  
  16 nov t/m 9 dec           
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - MGD 320 cm Prinses Irenesluis tot  
  Keerschuif Ravenswaay tnb      
 Gein                  
 - Stremm Jan Swinkelsbrug 19 t/m 20 nov
 Oude Rijn               
 - Oponthoud sluis Bodegraven tnb    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Lek                  
 - Stremming sluis Hagestein      
  tot 17 dec 06:00           
 Vecht                 
 - Geen bed Vechtbrug Breukelen 15 nov: 
  09:00-13:30,13:45-14:30,14:45-15:30 
 Verbindingskanaal te Nigtevecht    
 - Stremming Nigtevechtbrug t/m 2 dec  
 Achterzaan of Binnenzaan        
 - Stremming Zaanbrug-Julianabrug    
  16 nov 11:00-18:00,17 nov 08:00-15:00
 Amstel                 
 - Geen bediening Magere Brug tot    
  Berlagebrug 18 nov 10:00-13:00    
 - Max L 60m thv uitvrt Nwe Herengracht 
  t/m 2 feb - ma-vr 07:00-18:00    
       - za-zo/fstdg hele dag   


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Kanaal Stolpen-Schagen         
 - Stremming Brug De Twee Zwanen    
  - 26,27 nov 07:25-12:00,12:05-16:30 
  - 27 nov 00:01-07:20         
  Geen bediening Brug De Twee Zwanen  
  - 26 t/m 3 dec ma-vr 16:35-23:59   
  - 28 t/m 3 dec ma-vr         
   00:01-07:20,07:25-12:00,12:05-16:30
 Binnen IJ               
 - Stremming middenkolk Oranjesluizen  
  tot 30 nov 18:00           
 - Stremming noordkolk Oranjesluizen tnb
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - Stremming kmr 1.0          
  24 nov 22:00-25 nov 02:00      
 Da Costagracht             
 - Stremm brug Clercqstraat t/m 31 dec 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Beperkingen Leeghwaterbrug Alkmaar  
  t/m 30 sep 2019 ma-vr:        
  - bediening op aanvraag 06:00-06:10 
  voorgaande dag voor 16:00 08000200600
  - Geen bedien 06:10-08:45,15:30-18:15
  - Geen bedien recreatie 15:00-19:00 
  - stremming vaste deel westzijde   
 Nauernasche Vaart           
 - Bediening 24 u tevoren op aanvraag  
  Brug Vrouwenverdriet via 0800-0200600
 - Geen bedien Krommenie,brug(N203) tnb 
 Oosterdok               
 - Geen bedien spoorbruggen Oosterdok  
  23 nov 23:00-26 nov 05:00      
 - Stremming oostzijde IJtunnel trace  
  18 nov 10:00-13:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Tap- of Tochtsloot           
 - Stremming vast deel en oponthoud max 
  0.3u bew deel Beatrixbrug t/m 31 mrt.
  Stremming 1 mrt 22:00-4 mrt 06:00  
 Brouwersgracht - Riekerhaven      
 - Geen bediening Bullebakbrug en    
  Uiverbrug t/m Riekerhavenbrug tnb  
 Den Helder               
 - Oponthoud Vice-Admiraal Moormanbrug 
  21 nov 09:30-13:30          
 Heinoomsvaart - Geer          
 - Oponthoud max 15 min Westveense brug 
  tot Oudendambrug t/m 16 nov     
 Molengracht              
 - Strem Hoornsebrug Purmerend t/m 11dec
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Korte Prinsengracht          
 - Oponthoud Eenhoornschutsluis     
  16 nov 07:00-10:00          
 Marinedok               
 - Geen bediening Kortjewantsbrug    
  18 nov 10:00-13:00          
 Nieuwe Herengracht           
 - Geen bediening Latjesbrug tot Walter 
  Suskindbrug 18 nov 10:00-13:00    
 Nieuwe Vaart              
 - Geen bediening Kattenburgerbrug,   
  Pelikaanbrug 18 nov 10:00-13:00   
 Noordel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Oponthoud brug Halfweg tnb      
  bediening aanvragen 020-4972073   
 Oudezijds Kolk             
 - Stremm 26,27 nov,10,11 dec07:00-10:30


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Noordzeekanaal             
 - Stremming Noordersluis IJmuiden   
  26 nov 07:00-15:00          
 Oude Houthaven             
 - Stremming gebied in de Oude Houthaven
  en Houthaven t/m 31 dec       
 Recht Boomsloot            
 - Stremming Oude Schans-Kromboomsloot 
  t/m 3 jun              
 Schippersgracht            
 - Geen bediening Rapenburgersluis,brug 
  over benedenhoofd 18 nov 10:00-13:00 
 Uilenburgergracht           
 - Geen bediening Brug 281, Rapenburgwal
  tot 14 nov 12:00           
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Westerkanaal              
 - Geen bedien Singelgrachtspoorbruggen 
  17 nov 00:30-19 nov 05:30      
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Beneden-Merwede            
 - Geen bediening Merwedebrug      
  Papendrecht 14 nov 21:00-15 nov 03:00
 Calandkanaal              
 - Stremming Rozenburgsesluis t/m 9 dec 
 Hartelkanaal              
 - Geen bediening Harmsenbrug      
  t/m 2 dec 16:00           
 Noord                 
 - Geen bediening Alblasserdamsebrug  
  16 nov 21:00-17 nov 03:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Haringvliet              
 - Bediening Haringvlietbrug      
  13:00,15:00,19:00 vervalt tnb    
 - Geen bediening Haringvlietbrug    
  - 15 nov 07:00-20 nov 22:00     
  - 29 nov 07:00-4 dec 22:00      
  - 7 dec 07:00-11 dec 22:00      
  - 13 dec 07:00-18 dec 22:00     
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Grecht                 
 - Thv Voorhaakdijk 18-20        
  - Stremming t/m 22 nov ma-vr     
  - Oponthoud t/m 22 nov za-zo     
  Thv Nachtegaalpad 4a         
  - Stremming 22 nov t/m 15 jan ma-vr 
  - Oponthoud 22 nov t/m 15 jan za-zo 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Zijl                  
 - Spanjaardsbrug:           
  Bediening t/m 13 dec ma-vr alleen  
  07:00-07:15,09:00-09:15,11:00-11:15, 
  13:00-13:15,15:00-15:15,17:00-17:15, 
  19:00-19:15,21:00-21:15       
  za 09:00-09:15,11:00-11:15      
  zo geen bediening          
  Stremming 13 dec 22:00-17 dec 06:00 
 Gouwekanaal              
 - Oponthoud Julianasluis tnb      
 Oude Rijn               
 - Geen bedien Broekvelderbrug t/m 18dec
 - Geen bedien Burg Crolesbrug t/m 9 dec
 Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie    
 - Strem Plantagebrug-Abtswoudsebrug t/m
  21 dec ma-vr 07:00-12:00 13:00-17:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Oude Maas               
 - Geen bediening Botlekbrug:      
  - 21-22 nov,12-13 dec 22:00-02:00  
  - 22 nov,13 dec 02:30-05:00     
 - Stremming 1 opening Spijkenisserbrug 
  t/m 21 dec ma-vr 05:00-22:00     
 Koningshaven              
 - Geen bediening Erasmusbrug      
  16 nov 22:30-23:59          
 - Geen bediening Erasmusbrug      
  23 nov, 3 dec 10:15-19:45      
 Wantij                 
 - Oponthoud max 2u beweegbaar deel N3 
  Wantijbrug, 19 t/m 21 nov 07:00-19:00
 Zuiddiepje               
 - Geen bediening Van Brienenoordbrug  
  16 nov 19:00-20:00, 22:30-23:59   


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Oude Rijn - Zijl - Rijn-Schiekanaal - 
 Korte-Vlietkanaal           
 - Oponthoud max 2h Rhijnvreugdbrug,  
  Zijlbrug,Wilhelmina- t/m Overhaalbrug
  Hooghkamer- t/m Waddingerbrug    
  16 nov 18:00-22:00,17 nov 09:00-13:00
 Rijn-Schiekanaal            
 - Stremming Sluis Leidschendam ma-vr: 
  - t/m 16 nov 07:00-11:00,12:00-18:30 
  - 4 t/m 31mrt 07:00-11:00,12:00-18:30
  Stremming Sluis Leidschendam     
  19 nov t/m 1 mrt           
 Helkanaal               
 - Stremm Helsluis 14 nov 13:00-17:00  
 Otterkanaal              
 - Stremm Ottersluis 14 nov 08:00-12:00 
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Voorhaven te Schiedam         
 - Stremming 17 nov 08:00-14:00     
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Stremming Oostsluis Terneuzen    
  26 nov 07:00-15:00          
 - Stremming Westsluis Terneuzen    
  22 nov,6 dec 07:30-17:30       
 Kanaal door Walcheren         
 - Stremming Stationsbrug, Middelburg  
  20 t/m 21 nov,4 t/m 5,11 t/m 12 dec 
  08:00 tot 08:00           
 Grevelingen              
 - Stremming Grevelingensluis      
  t/m 15 nov 07:00-17:00        
 Roompot                
 - Stremming Roompotsluis        
  19 t/m 23 nov 07:00-17:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   22/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Kanaal door Zuid-Beveland       
 - Geen bediening 19 nov        
  - Postbrug  08:00-10:00       
  - Vlakebrug 10:30-12:30       
 Krammer                
 - Stremming Krammersluizen:      
  - Zuidkolk   t/m 16 nov 07:00-18:00
  - Noordkolk 19 t/m 23 nov 07:00-18:00
 Veerse Meer              
 - Strem Zandkreeksluis tot 18 nov 23:59
 - Stremm Zandkreeksluis 27 t/m 30 nov, 
  3 dec dagelijks 07:00-17:00     
 Maas                  
 - Stremming noordkolk Prinses Maxima  
  Sluizen 15 dec 08:00-18:00      
 Mark-Vlietkanaal            
 - Oponth kmr 3.3-10.3 18nov 09:30-17:30


 NEDERLANDSE BINNENVAART   23/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Volkerak                
 - Stremming oostkolk Volkeraksluizen  
  incl geen bediening brug       
  19 t/m 21 nov 07:00-16:00      
 - Stremming Volkeraksluizen:      
  - jachtensluis 26nov 07:00-3feb 19:00
  - oostkolk incl geen bediening brug 
   11 mrt 07:00-31 mrt 20:00     
 Wilhelminakanaal            
 - Stremming Sluis I:          
  - 24 nov 14:00-25 nov 16:00     
  - 15 dec 14:00-17 dec 06:00     
 - Stremming Sluis II          
  24 nov 14:00-25 nov 16:00      
 - Stremming Sluis III         
  24 nov 14:00-25 nov 16:00      
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   24/24
                    
   woensdag 14 november 16:40    
                    
 Algemeen                
 - Stremming Objecten Brabantse en   
  Midden Limburgse kanalen       
  17 nov 22:00-18 nov 02:00      
 Markkanaal               
 - Marksluis:              
  - Geen bediening brug tot 17nov 14:00
  - Stremming 17 nov 14:00-19 nov 06:00
 Maas                  
 - Stremm kmr70.0-72.0 21nov 13:00-14:00
 - Stremming middenkolk Belfeld     
  tot 16 nov 18:00           
 Julianakanaal             
 - Stremming westkolk sluis Born tnb  
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden