NEDERLANDSE BINNENVAART    1/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Noorderhaven              
 - Oponthoud Prins Hendrikbrug     
  29 jan t/m 2 feb           
 Vaarwater naar Noordpolderzijl     
 - Max diepgang 50 cm tov NAP tnb    
 Van Starkenborghkanaal         
 - Geen bediening alle objecten post  
  Oostersluis en post Gaarkeuken    
  24 jan 11:50-12:10          
 - Geen bediening alle objecten post  
  Oostersluis en post Gaarkeuken    
  30 t/m 31 jan 11:50-12:10      
 Hoendiep                
 - Bediening CSM-brug 48u tevoren    
  aanvragen via 0503188500 tnb     
 Stadskanaal              
 - Stremming Gasselterbrug t/m 29 mrt  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Eemskanaal               
 - Bediening brug buitenhoofd grote kolk
  Farmsum normaal           
 - Stremming Zeesluis Farmsum:     
  - klein: tot 28 jan 12:00      
  - groot: 27 jan 20:00-28 jan 12:00  
 Noorderhaven Groningen         
 - Stremming Lopende Diep de Kijk in  
  t'Jatbrug 25 jan 09:00-16:00     
 Reitdiep                
 - Geen bediening Bruggen Garnwerd en  
  Roode Haan t/m 24 jan        
 Ter Apelkanaal             
 - Stremming Nulwegbrug t/m 29 mrt   
 Winschoterdiep             
 - Geen bediening Kloosterbrug,     
  Beertsterbrug 3 feb 11:30-15:00   


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Van Harinxmakanaal           
 - Beperking Harinxmakanaalspoorbrug  
  - Stremming 10 feb 00:01-06:00    
  - Oponthoud max 4 u         
   t/m 25 jan 07:00-18:00       
 - Geen bediening spoorbrug HRM tot   
  25 feb Max Hoogte KP+515 cm     
 - Stremming grote kolk Tsjerk     
  Hiddessluizen t/m 02 feb       
 - Stremming Harinxmakanaalspoorbrug:  
  - zuid t/m 9 feb 08:00       
  - noord 9 feb 08:00-23 mrt 08:00   
  - zuid 23 mrt 08:00 t/m 20 apr   
 - Stremming Magaretha Zelle Akwadukt  
  25 jan 09:00-11:00          
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Van Harinxmakanaal           
 - Stremming vast deel, oponthoud max 1u
  bew deel Koningsbrug t/m 2 feb    
  Stremming Koningsbrug geheel     
  t/m 25 jan 08:00-16:00        
 Helomavaart, Jonkersvaart       
 - Geen bed Oldelamerbrug zaterdag's tnb
 - Oponthoud max 2 u Oldelamerbrug   
  t/m 28 feb              
 - Oponthoud max 2 u Oldetrijnsterbrug 
  t/m 28 feb              
 Prinses Margrietkanaal         
 - Bediening brug Burgumerdaam alleen  
  14:00 via 0582925888 24u tevoren tnb 
 - Stremming beweegbaar deel      
  Kootstertille, brug in N369     
  t/m 26 jan 07:00-17:00        


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Dokkumer-Ee              
 - Oponthoud max 2 u Hogebrug of    
  Klaarkampsterbrug t/m 26 jan     
 Dokkumer-Grootdiep           
 - Oponthoud max 2u Engwierumerbrug   
  t/m 26 jan              
 Dokkumerdiep              
 - Oponthoud max 2 u Willem Loresluis  
  t/m 26 jan              
 Ee                   
 - Oponthoud max 1 u Hellinbrege    
  t/m 24 jan              
 Engelenvaart              
 - Geen bediening Nieuweschoot, brug  
  6 t/m 9 feb             
 Harlingervaart             
 - Geen bediening Singelbrug t/m 22 mei 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Noordergracht             
 - Geen bed Franekerpoortsbrug t/m 1 mrt
 Ringvaart               
 - Stremming Warrebrug t/m 31 mrt    
 Noord-Willemskanaal          
 - Beperking Sluis De Punt       
  - Stremming 5 t/m 16 feb       
   ma-vr 06:00-17:00         
  - Oponthoud 19 feb t/m 2 mrt     
 Drentsche Hoofdvaart          
 - Stremming 1e Uffelterbrug t/m 2 feb 
 - Stremming Veenhoopsbrug (in N371)  
  t/m 2 apr              
 Verlengde Hoogeveensche Vaart     
 - Stremming Kerkbrug Nieuw-Amsterdam, 
  Zwinderse brug t/m 9 feb       
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Geldersche IJssel           
 - Max diepgang 270cm westzijde bew deel
  Eilandbrug bij NAP Kampen tnb    
 Noorderdiep              
 - Stremming sluis Blokzijl       
  5 feb t/m 26 mrt           
 Overijsselsche Vecht          
 - Stremming sluizen Vilsteren,     
  Vechterweerd t/m 28 mrt       
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max diepg 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb
 Meppelerdiep              
 - Oponthoud Meppelerdiepbrug tnb    
 's-Gravelandsevaart          
 - Stremming Raaisluis tot Oud Loos-  
  drechtsedijk 1 feb t/m 30 mrt    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Maas-Waalkanaal            
 - Oponthoud westkolk Weurt tnb     
 - Stremming oostkolk Weurt tnb     
 - Stremming sluis Weurt        
  - 3 feb,3 mrt 09:00-13:00      
  - 24 feb 09:00-15:00         
 - Stremming westkolk Weurt opgeheven  
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - Stremming westkolk Prins       
  Bernhardsluis tnb          
 Oude IJssel              
 - Stremming De Pol, sluis tnb     
 Krabbersgat              
 - Geen bed brug Krabbersgatsluis tnb  
 Oostvaardersdiep            
 - Stremming 1 kolk Houtribsluizen   
  25 jan 08:00-14:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 IJsselmeer/Waddenzee          
 - Kornwerderzand, beide bruggen A-7  
  - Oponthoud 30 jan 21:00-31 jan 05:00
  - Stremming 14 feb 22:00-15 feb 06:00
 - Oponthoud Kornwerderzand, noordbrug 
  in de A-7, 24 jan 08:00-18:00    
 - Stremm kleine kolk Lorentzsluizen tnb
 - Stremming brug A7 Kornwerderzand   
  tot 25 jan 21:00-08:00        
 - Stremming Lorentzsluizen:      
  - Kleine kolk 29 jan 08:00-16:00   
  - Geheel 12 feb 22:00-13 feb 06:00  
 Drontermeer              
 - Oponthoud thv Reevesluis t/m 15 apr 
  ma-vr 07:00-16:00 passage 1u tevoren 
  aanmelden via 0650223316       
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Lage Dwarsvaart            
 - Stremming Noordersluis Lelystad   
  6 feb 06:00-7 feb 18:00       
 Urkervaart - Zwolsevaart - Lemstervaart
 - Stremming Urkersluis,Voorstersluis, 
  Friesesluis Lemmer tnb       
 Ringvaart van het Waterschap      
 Groot-Mijdrecht            
 - Geen bediening Spoordijkbrug tnb   
  Bed beroepsvaart ma-vr 09:00-16:00  
  24u te voren aanvragen tel 0297581098
 Angstel                
 - Stremming Donkervlietbrug tot    
  brug in de N201 t/m 13 apr      
 Dubbele Wiericke            
 - Stremming Ruigeweidsebrug,Hogebrug  
  t/m 8 feb              


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Vecht                 
 - Bediening Cronenburgherbrug op afroep
  tnb, werkdag voorafgaande 0627181083 
 - Geen bediening David van Mollembrug 
  t/m 2 feb              
 Lange Linschoten            
 - Stremming Romeijnsbrug t/m 31 mrt  
 - Stremming sluis Oudewater tot Noord 
  Linschoterdijk 21 Linsch. t/m 11 feb 
 Eem                  
 - Stremming kmr 10.1 tot Baarn brug A1 
  tot 25 jan 21:00-05:30        
 Gein                  
 - Stremming Jan Swinkelsbrug t/m 13 apr
 Lek                  
 - MGD 300cm A'dam-Rijnkanaal-Hagestein 
  bij waterstand Culemborg NAP+280 cm 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Winkel                 
 - Stremming Botsholsebrug t/m 23 feb  
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Bediening Stolperbasculebrug normaal 
 - Beperking Leeghwaterbrug Alkmaar:  
  Stremming west en oponthoud max 0,5 u
  recreatievaart t/m 29 sep 2018    
  Geen bediening t/m 31 mrt 2019    
  ma-vr 06:15-08:30,15:45-18:15    
 - Stremming Sluis Purmerend 29 jan t/m 
  2 feb 07:15-12:00,13:00-16:00    
 Achterzaan of Binnenzaan        
 - Geen bediening Pr.Clausbrug     
  1 feb 20:00-2 feb 06:00, H KP+723cm 
 Binnen-Spaarne             
 - Oponthoud Langebrug,1u van te voren 
  aanvragen tel 023-5322939      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Nieuwe Herengracht           
 - Bediening Latjesbrug         
  tot 27 jan 18:00 werkdagen:     
  06:00-07:00,12:00-13:00,20:00-21:00 
  Zaterdag: 11:00-12:00,16:00-17:00  
 - Geen bediening Latjesbrug      
  27 jan 18:00-30 jan 06:00      
 Marinedok               
 - Bediening Kortjewantsbrug,      
  Scharrebierbrug t/m 5 feb ma-vr   
  06:00-07:00,12:00-13:00,20:00-21:00, 
  za,zo,fstdgn 11:00-12:00,16:00-17:00 
 Singel te Amsterdam          
 - Stremming Nieuwe Haarlemmerschutsluis
  t/m 8 apr 07:00-10:30        
 - Stremming Tussen Corsgenbrug en   
  Lijnbaansbrug t/m 1 aug       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Oostel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Geen bediening Aalsmeerderbrug    
  31 jan t/m 2 feb 21:00-05:00     
 - Stremming beweegbaar deel      
  Schipholbrug in de A9 van 5 t/m 9 feb
  22:00-05:00             
 Voorzaan                
 - Beperking Wilhelminasluis Zaandam tnb
  - lengte max 86 m breedte max 950 cm 
  - Diepgang max 280 cm +KP      
  - Diepgang max 265 cm > 2000M3    
 Boerenwetering             
 - Stremming 1e Jacob van Campenstraat 
  tot Albert Cuypstraat t/m 1 apr   
 Noordzeekanaal             
 - Stremming Noordersluis IJmuiden   
  30 jan 06:00-18:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Westerdok               
 - Bedien Westerdokbrug t/m 5 mei alleen
  - ma t/m vr 11:00-16:00       
  - za/zo   10:30-17:30       
 Vecht                 
 - Oponthoud Oude Vechtbrug Uitermeer  
  t/m 30 mrt 19:00           
 Westerkanaal              
 - Geen bed Singelgrachtspoorbruggen  
  6 feb 01:00-05:00          
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Noorder Buiten-Spaarne         
 - Geen bediening Waarderbrug tnb    
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Zuider Buiten-Spaarne         
 - Max H 425cm Schouwbroekerbrug tnb  
  De brug wordt wel normaal bediend  
 Zijkanaal I              
 - Geen bediening Theo Fransmanbrug tnb 
 Haringvliet              
 - Bediening Haringvlietbrug tnb    
  alleen 10:00 en 15:00        
 - Geen bediening Haringvlietbrug    
  - 26 jan 22:00-29 jan 05:00     
  - 16 feb 22:00-19 feb 05:00     
  - 23 feb 22:00-26 feb 05:00     
 1e Voorhaven te Gorinchem       
 - MGD ligplaatsen NAP-300 cm      
 Beneden-Merwede            
 - Geen bediening Merwedebrug     
  Papendrecht tnb           


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Enkele Wiericke            
 - Stremming Oude Rijn tot       
  Negenviertelbrug t/m 27 apr     
 Heimans- en Woudwetering        
 - Stremming 's-Molenaarsbrug      
  4 feb 07:00-18:00          
 Hollandsche IJssel           
 - Stremming Krimpen aan den IJssel,  
  Stormvloedkering 1 feb 09:00-16:00  
 Merwedekanaal (bezuiden de Lek)    
 - Geen bediening Korte brug Gorinchem 
  tnb 07:00-09:15,16:30-18:00     
 Blekerssingel             
 - Stremming Kleiwegbrug t/m 1 mrt   
 Oude Maas               
 - Geen bediening oostelijk hefgedeelte 
  Spijkenisserbrug tnb         


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Rijn-Schiekanaal            
 - Stremming westopening brug Het    
  Fortuin in A4 31 jan 10:00-12:00   
 Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie    
 - Oponthoud kmr 28.4 tot Abtswoudsebrug
  t/m 27 mrt 2020 07:00-17:00     
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Leidsche Vaart             
 - Stremm thv Rijnsaterswoude t/m 31 mrt
 Turfsingelgracht            
 - Stremming Mallegatsluis t/m 15 feb  
 Krammer                
 - Stremming 1 kolk Krammerjachtensluis 
  t/m 18 feb              
 Roompot                
 - Stremming Roompotsluis tnb     


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Kanaal door de Oude Arne        
 - Max diepgang 3 feb 08:00-17 mrt 13:00
  - 430 cm Vlissingen - Zijkanaal Arne-
   muiden incl breed deel dit kanaal 
  - 370 cm Zijkanaal Arnemuiden - Veere
  - 160 cm Zijkanaal Arnemuiden vanaf 
   Arnebrug              
 Schelde-Rijnverbinding         
 - Stremming 1 kolk Kreekraksluizen   
  t/m 24 jan 07:00-17:00        
 Veerse Meer              
 - Stremming Zandkreeksluis       
  30 jan tot 1 feb 20:00-06:00     
 Volkerak                
 - Geen bediening brug over      
  Volkeraksluizen tnb         
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Volkerak                
 - Max lengte 150 m oostkolk      
  Volkeraksluizen tnb         
 - Stremming jachtensluis Volkerak   
  29 jan,5 feb 07:00-12:00,13:00-17:00 
 Julianakanaal             
 - Oponthoud keersluis Limmel:     
  - max 0,5u: 24 jan 07:00-23:00    
  - max 2u:25 jan 12:00-18:00,     
   26,28 jan,4,18 feb 08:00-17:00   
 - Oponthoud kmr 3.5-4.7 t/m 30 jun 2018
 - Oponthoud kmr 8.5-9.5 t/m 24 aug 2018
 - Oponthoud Sluis Born tnb       
 - Stremming sluis Born:        
  - oostkolk  5 feb 08:00-16:00   
  - middenkolk 9 feb 08:00-16:00   
  - westkolk  26 feb 08:00-16:00   


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/21
                    
   woensdag 24 januari 12:01     
                    
 Lateraalkanaal Linne-Buggenum     
 - Stremming Sluis Heel:        
  - oostkolk 29 jan 08:00-16:00    
  - westkolk 2 feb 08:00-16:00    
 Oude Bassin              
 - Stremming sluis 19 tot Brug in    
  Maasboulevard tot 31 jan 18:00    
 Maas                  
 - Oponthoud Sluis Belfeld tnb     
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden