NEDERLANDSE BINNENVAART    1/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Vaarwater naar Noordpolderzijl     
 - Max diepgang 50 cm tov NAP tnb    
 A                   
 - Stremming Plantsoenbrug       
  30 sep t/m 1 okt           
 Boterdiep               
 - Geen bediening Boterdiepbrug     
  2 okt t/m 8 dec           
 Eemskanaal               
 - Stremming kleine kolk Zeesluis    
  Farmsum tot 10 nov 18:00       
 Aduarderdiep              
 - Oponthoud Tichelwerkbrug tnb     
 Hoornse Vaart             
 - Stremming thv Wehe Den Hoorn tnb   
 Opdiep                 
 - Stremm brug Trekwegklap 2 t/m 18 okt 


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Van Harinxmakanaal           
 - Geen bediening Spoorbrug HRM     
  29 sep 17:00-23 okt 08:00      
  Doorvaarthoogte 515 cm +KP      
 - Max diepgang 275 cm beweegbaar deel 
  Drachtsterbrug tnb          
 - Oponthoud max 0,5 u Drachtsterbrug  
  21 sep                
 - Stremming noordelijke doorvaart   
  Harinxmakanaalspoorbrug t/m 9okt   
 Prinses Margrietkanaal         
 - Bediening brug Burgumerdaam alleen  
  14:00 op aanvraag 058-2925888 ma t/m 
  vr 08:00-16:00.Doorvhoogte KP+750cm 
 Zoutkamperril             
 - Stremming Friese Sluis Zoutkamp   
  2 t/m 13 okt             


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Harlingervaart             
 - Geen bediening Singelbrug t/m 22 mei 
 Nauwe Saiter              
 - Stremming t/m 31 okt         
 Havenkanaal naar Assen         
 - Stremming Noord-Willemskanaal tot  
  sluis 2 op 23 sep          
 Geldersche IJssel           
 - Max diepgang 270cm westzijde bew deel
  Eilandbrug bij NAP Kampen tnb    
 Havens Deventer            
 - Stremming Hanzebruggen:       
  - 21,26 sep 07:30-18:15       
  - 22,27 sep 06:00-18:15       
  - 28 sep 06:00-17:30         
  Extra bediening 23 sep 12:00-14:00  
          28 sep 18:15-20:00  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Overijsselsch Kanaal, Haven te Almelo 
 - Geen bediening Dollegoor-,Eilands-, 
  Javabrug t/m 24 sep ma-vr 17:30-18:30
 Zwolle-IJsselkanaal          
 - Stremming Spooldersluis       
  30 sep t/m 15 okt          
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max diepg 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb
 Ossenzijlersloot            
 - Stremming Ossenzijlersloot tnb    
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Stremming Sluis Eefde        
  - 30 sep 00:00- 1 okt 23:59     
  - 14 okt 00:00-15 okt 23:59     
  - 28 okt 00:00-29 okt 23:59     
  - 11 nov 00:00-12 nov 23:59     
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Geldersche IJssel           
 - Geen bediening IJsselspoorbrug    
  Zutphen 21 sep 01:15-05:15      
 Linge                 
 - Stremming grote kolk Lingesluis   
  Asperen 22 sep 07:00-13:00      
 Oude IJssel              
 - Stremming Oude IJsselbrug tot Saap  
  Roelofsbrug 23 sep 12:00-16:00    
 Neder-Rijn               
 - Stremming stuw Driel tnb       
 Krabbersgat              
 - Geen bed brug Krabbersgatsluis tnb  
 - Stremming Krabbersgatsluis      
  27 sep 06:00-18:00          
 Lemstervaart              
 - Stremming Friesesluis 2 t/m 6 okt  


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Hoge Dwarsvaart - Sluis        
 - Stremming sluis De Blauwe Dromer   
  2 t/m 6 okt             
 Ketelhaven               
 - Geen bediening brug Ketelsluis    
  hoogte max 560 cm, 30 sep 07:00-19:00
 Lage Vaart               
 - Geen bediening brug Kampersluis   
  Hoogte max 260 cm, 30 sep 07:00-19:00
 Zwolsevaart              
 - Geen bediening brug Voorstersluis tnb
 - Max D 190cm NAP Voorstersluis tnb  
 Urkervaart               
 - Max L 39 m,H 620 cm Urkersluis tnb  
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel   
 - Oponthoud Waaiersluis tot Doorslag  
  t/m 31 mrt              


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Kromme Rijn              
 - Stremming              
  - thv Bunnik tot 7 okt 12:00     
  - Utrecht thv Kranenburgerweg    
   9 okt 08:00-21 okt 12:00      
 Eem                  
 - Stremming Baarn, brug in de A-1   
  - 3 t/m 9 okt 22:30-05:30      
  - 27 okt t/m 2 nov 22:30-05:30    
 Montfoortse Vaart           
 - Stremming Sluis Montfoort tot brug in
  Dorpstraat Linschoten t/m 1 nov   
 Neder-Rijn               
 - Stremming Sluis Amerongen      
  24 sep 20:00-4 dec 06:00       
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Oude Waver               
 - Max diepgang 80 cm Waverbrug tot   
  Botsholsebrug tnb          
 Binnen IJ               
 - Stremming Oranjesluizen PWA kolk   
  25 t/m 30 sep 22:00-01:00,02:00-06:00
 - Stremming Oranjesluizen:       
  - zuidkolk  3 okt 04:00-22:00    
  - noordkolk 4 okt 04:00-22:00    
  - middenkolk 5 okt 04:00-22:00    
 - Stremming PWA kolk Oranjesluizen   
  2 t/m 4 okt 22:00-01:00,02:00-06:00 
 - Stremming PWA Kolk Oranjesluizen   
  opgeheven              
 Boerenwetering             
 - Stremming 1e Jacob van Campenstraat 
  tot Albert Cuypstraat t/m 31 dec   


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Amstel                 
 - Max lengte 20 m Nieuwe Amstelbrug tot
  Berlagebrug op 24 sep        
  12:30-15:00,15:30-17:00,17:30-18:30 
 - Oponthoud max 0,5 u Uithoorn, Busbrug
  tot 29 sep 16:00           
 Oostel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Oponthoud max 0,5 u Aalsmeerderbrug 
  25 sep 07:00-6 okt 16:00       
 - Oponthoud max 0.5 u Leimuiderbrug  
  30 sep,1,7,8,14,15 okt 10:00-20:00  
 Achterzaan of Binnenzaan        
 - Geen bediening Zaandam,spoorbrug   
  3 okt 06:00-9 okt 06:00       
  Doorvaarthoogte KP+323 cm      
 Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn    
 - Stremm Bomerbrug 28 sep 06:00-12:00 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Oosterdok               
 - Geen bediening Oosterdokbrug     
  3 t/m 5,9,11,13 okt 00:00-06:00   
  t/m 23 okt bediening 24u van     
  tevoren aanvragen          
 Trekvaart               
 - Oponthoud max 0,3 u Zuiderbrug,Broek 
  in Waterland 26 sep 07:00-2 okt 16:00
 - Oponthoud max 0,3u Hefbrug Monnicken-
  dam tot 25 sep 16:00         
 Burg. Cramergracht           
 - Stremming Slotermeerschutsluis    
  19 sep,2,3 okt            
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Oponthoud max 0.5u recreatie en   
  stremming west Leeghwaterbrug Alkmaar
  t/m 29 sep 2018           


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Voorzaan                
 - Beperking Wilhelminasluis Zaandam tnb
  - Scheepslengte max 86 m       
  - Diepgang max 280 cm +KP      
  - Diepgang max 265 cm > 2000M3    
 Westerdok               
 - Bediening Westerdokbrug tnb alleen: 
  - ma t/m vr 11:00-16:00       
  - za/zo 10:30-17:30         
 Markervaart              
 - Stremming Markervaart thv veerstoep 
  de Woude 29 sep 20:00-6 okt 07:00  
 Nauernasche Vaart           
 - Oponthoud Brug Vrouwenverdriet    
  2 t/m 6 okt             
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Nieuwe Achtergracht          
 - Stremming Roeterstraat-Plantage   
  Muidergracht t/m 31 dec       
 Schinkel                
 - Geen bediening Schinkelbrug,     
  spoorbrug 21 sep 01:30-05:30     
 Singelgracht te Amsterdam       
 - Stremming brug 174 Leidseplein    
  t/m 30 sep ma-vr 07:00-11:00     
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Zijkanaal I              
 - Bediening Langebrug 24u tevoren   
  aanvragen 020 6087676 t/m 1 nov   
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Zuider Buiten-Spaarne         
 - Max H 425cm Schouwbroekerbrug tnb  
  De brug wordt wel normaal bediend  
 Buitenhaven te Schiedam - Schiedamsche 
 Schie                 
 - Stremming Buitenhaven,Nieuwe haven, 
  Lange haven,Korte haven,Schiedamsche 
  Schie 23 sep 06:00-24 sep 20:30   
 Deltageul, Haringvliet         
 - Stremming Goereesesluis:       
  - 21,28 sep 07:00-20:00       
  - 26,27 sep 07:00-23:59       
 1e Voorhaven te Gorinchem       
 - MGD ligplaatsen NAP-300 cm      
 Aarkanaal               
 - Stremm bew deel Aardammerbrug    
  25 t/m 30 sep 20:00-06:00      


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Oude Maas               
 - Geen bediening Nieuwe Botlekbrug   
  - t/m 22 sep 22:00-05:00       
  - 18 okt 22:00-19 okt 05:00     
  - 22 nov 22:00-23 nov 05:00     
  - 13 dec 22:00-14 dec 05:00     
 - Geen bediening Spijkenisserbrug:   
  - oost 28 sep 07:00-17:00      
  - west 29 sep 07:00-17:00      
 Beneden-Merwede            
 - Geen bediening Merwedebrug      
  Papendrecht 21 sep 18:00-22:00    
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Delftse Schie             
 - Stremming kmr 39.9 tot 39.7     
  23 sep 18:30-19:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Hartelkanaal              
 - Stremming beweegbaar deel Harmsenbrug
  - 23 sep 21:00-25 sep 05:00     
  - 29 sep 22:00-2 okt 05:00     
  - 7 okt 21:00-9 okt 23:59     
 Noord                 
 - Geen bediening Alblasserdamsebrug  
  21 sep 18:00-22:00          
 - Stremming kmr 984.7 op 20 sep 16:30 
  tot na tewaterlating         
 Leidsche Vaart             
 - Stremm thv Rijnsaterswoude t/m 31 mrt
 Rijnhaven te Alphen aan den Rijn    
 - Stremming Rijnhavenbrug       
  tot 3 okt 18:00           
 - Stremming Rijnhavenbrug kmr 11.5-11.7
  19,21 sep 06:00-10:00        


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Gouwe                 
 - Oponthoud max 1u Hefbrug Boskoop tot 
  kmr 20.5 t/m 29 sep ma-vr 07:00-17:00
 Haarlemmertrekvaart          
 - Stremming Nagelbrug         
  t/m 31 dec ma-vr 07:00-16:00     
 Haringvliet              
 - Geen bediening Haringvlietbrug    
  20 sep 18:30-19:30          
 Hollandsche IJssel           
 - Stremming Algerabrug         
  3 okt 09:00-16:00          
 Koningshaven              
 - Geen bediening Koninginnebrug    
  t/m 30 sep ma-vr 10:30-19:30     
 Turfsingelgracht            
 - Stremming Mallegatsluis t/m 31 dec  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Nieuwe Rijn              
 - Stremming Visbrug tot Koornbrug   
  1 okt 07:00-5 okt 18:00       
 Oude Rijn               
 - Geen bediening Alphensebrug op 20 sep
  09:30-11:30,12:00-13:30,14:00-16:30 
 Rietbaan                
 - Oponthoud kmr 977.9-978.3      
  28 sep 06:00-17:00          
 Rijn                  
 - Stremming zuidwestelijke doorvaart  
  Busbrug(A44) 25sep 06:00-25 okt 06:00
 Rijn-Schiekanaal            
 - Geen bediening Reineveldbrug     
  22 sep 22:00-25 sep 06:00      
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Wantij                 
 - Geen bediening Wantijbrug(N-3)    
  27 sep 22:00-28 sep 02:00      
 Deltageul, Haringvliet         
 - Stremming Goereesesluis       
  3 okt 00:00-5 okt 23:59       
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Geen bediening brug Sluiskil     
  25 sep 08:00-14:00,14:05-16:00    
 Tholensche Gat, Zoommeer        
 - Stremming Bergsediepsluis      
  2 t/m 5 okt 11:00-15:00       
 Afgedamde Maas             
 - Stremming Wilhelminasluis, Andel   
  21 sep 08:30-13:00          
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   19/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Wilhelminakanaal            
 - Oponthoud max 2u Sluis III, kmr 20.3 
  tot 20.6, 1 okt 00:00-14 okt 23:59  
 - Stremming kmr 28.5-32.3       
  - 23 sep 11:00-13:00,14:30-16:00   
  - 24 sep 09:00-10:30,11:00-13:00   
   13:30-15:00            
 - Stremming Sluis II tot Sluis III   
  tot 4 okt 06:00           
 Buitenhaven              
 - Stremming Burgemeester Peterssluis  
  27 sep 08:00-10:00,12:00-14:00    
 Heusdensch Kanaal           
 - Stremming Kromme Nol kering     
  21 sep 07:00-19:00          
                    
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   20/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Volkerak                
 - Stremming oostkolk Volkeraksluizen  
  25 sep 07:00-12:00,13:00-20:00    
 Maas                  
 - Stremming middenkolk Sambeek     
  21 sep 08:00-17:00          
 - Stremming Sluis Belfeld tot kmr 109.0
  24 sep 08:00-14:00          
 - Stremming Sluis Sambeek       
  - westkolk  26 sep 07:30-17:00   
  - middenkolk 27 sep 07:30-17:00   
        28 sep 07:30-12:00   
  - hele sluis 28 sep 12:30-14:30   
 Julianakanaal - Afgesneden Maas    
 - Oponthoud Sluis Born,Maasbracht,   
  Linne Roermond tnb          
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   21/22
                    
   woensdag 20 september 03:08    
                    
 Julianakanaal             
 - Oponthoud kmr 3.5-4.7 t/m 30 jun 2018
 - Oponthoud kmr 8.5-9.5 t/m 24 aug 2018
 - Stremming 1 kolk sluis Born     
  22 sep 20:00-25 sep 06:00      
 Kanaal Wessem-Nederweert        
 - Stremming nieuwe Sluis Panheel tnb  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        


 NEDERLANDSE BINNENVAART   22/22
                    
   dinsdag 19 september 18:56    
                    
 Julianakanaal - Afgesneden Maas    
 - Oponthoud Sluis Born,Maasbracht,   
  Linne Roermond tnb          
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden