NEDERLANDSE BINNENVAART    1/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Canal Charleroi-Bruxelles       
 - Stremming Sluis Lembeek tot Sluis  
  Ruisbroek 18 jul 11:30-2 aug 00:00  
 Winschoterdiep             
 - Oponthoud max 0,5 u 08:00-16:00   
  - Zwedenbrug 29 t/m 30 jul      
  - Zuidbroeksterbrug 31 jul t/m 2 aug 
 - Oponthoud max 0,5 u kmr 5.6     
  24 jul 08:00-12:00          
 - Oponthoud max 0,5 u kmr 5.6     
  25 jul 08:00-12:00          
 - Stremming noordkolk Zuidbroek tnb  
 Damsterdiep, Nieuwe Diep        
 - Geen bediening Nieuwedieptil tnb   
 Hunsingokanaal             
 - Geen bediening Hunsingobrug     
  27 jul 14:30-16:00          


 NEDERLANDSE BINNENVAART    2/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Noord-Willemskanaal          
 - Bediening Julianabrug tnb alleen:  
  11:00-11:05,14:30-14:35,18:30-18:35 
 Westerwoldsche Aa           
 - Geen bediening Nieuweschans, brug in 
  de A-7 tnb              
 Houkesloot               
 - Stremming Houkesloot thv invaart   
  Jachthavenkanaal t/m Kolk Waterpoort 
  2 aug 16:00-23:59          
 Franekervaart             
 - Max H 100 cm brug N384 Welsrijp   
  t/m 22 nov              
 Van Harinxmakanaal           
 - Oponthoud brug Ritsumasyl tnb    
 Wijde Greuns              
 - Geen bediening Greunsbrug tnb    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    3/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Johan Frisokanaal           
 - Stremming 13:30-einde wedstrijd:   
  - 27 jul Pikmeer,Tynje,Peanster Ie, 
   Suderburd Ie            
  - 29 jul Drachtster Wijde Ee,incl  
   vaargeul Grytmansrak        
  - 30 jul Langesloot,Sydsdjip,Folkerts
   sleat,Ule Krite,Sanemar      
  - 31 jul Sneekermeer         
  - 1 aug Langweerderwielen,geen    
   bediening bruggen Jaansleat,Noarder
   Alde Wei en Scharsterbrug     
  - 2 aug Fluessen,incl Joh.Frisokanaal
  - 5 aug Heegermeer,ten ZO betonde  
   geul Johan Frisokanaal       
  - 9 aug Sneekermeer,ten ZO betonde  
   geul PM-kanaal           


 NEDERLANDSE BINNENVAART    4/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Murk                  
 - Geen bediening Brug Oudkerk tnb   
  Max H noodbrug 250 cm        
 Prinses Margrietkanaal         
 - Oponthoud max 0,5 u thv Pikmeer Grou 
  27 jul 13:00-14:00          
 Ossenzijlersloot            
 - Max L 20m,B 450cm,oponthoud brug   
  Ossenzijl tnb            
 Kanaal Zutphen-Enschede        
 - Max D 170 cm kom thv kmr 40.1 tnb  
 Geldersche IJssel           
 - Geen bediening IJsselspoorbrug,   
  Zutphen 2 aug 16:00-5 aug 09:00   
 Maas-Waalkanaal            
 - Geen bediening brug westkolk Weurt  
  bij nacht,bij beperkt zicht tnb   


 NEDERLANDSE BINNENVAART    5/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Oude IJssel              
 - Oponthoud max 2u recreatievaart sluis
  Doesburg, sluis De Pol tnb      
 Krabbersgat              
 - Geen bedien brug Krabbersgatsluis tnb
 Lemstervaart              
 - Geen bediening brug over Friesesluis 
  22 jul 08:00-17:00, H 650 cm     
 Vollenhoverkanaal           
 - Max D 150 cm Vollenhove-Blokzijl tnb 
 Zwolsevaart              
 - Max D 180 cm thv Voorstersluis tnb  
 Amsterdam-Rijnkanaal          
 - Max D 280 cm Pr Irenesluis      
  meerplaats oost binnenzijde tnb   
 Gekanaliseerde Hollandsche IJssel   
 - Oponthoud kmr 28.1-28.2 22 t/m 26 jul


 NEDERLANDSE BINNENVAART    6/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Heinoomsvaart             
 - Stremming Oudhuizersluis tot     
  Heinoomsbrug tnb           
 Lekkanaal               
 - Stremming westkolk Prinses Beatrix- 
  sluizen tot 21 jul 23:59       
 Kostverlorenvaart           
 - Geen bediening Overtoomsesluis, brug 
  2 aug 02:00-09:00,09:30-12:00    
  3 aug 10:00-14:30,15:00-18:00    
  6 aug 09:00-18:00          
  7 aug 09:00-8 aug 05:00       
 Amstel                 
 - Stremming Blauwbrug tot Amstelsluizen
  3 aug 07:00-16:30          
 Leliegracht              
 - Max L 14 m tnb            


 NEDERLANDSE BINNENVAART    7/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - - Max L 20 m,B 5 m kmr 38.5-40.7   
   25 jul 16:00-29 jul 09:00     
  - Friesebrug t/m Tesselse brug    
   - oponthoud max 0,5u 22 t/m 25 jul 
   - oponthoud max 2u  26 t/m 28 jul 
    10:00-18:00           
 - Beperkingen Leeghwaterbrug Alkmaar  
  t/m 30 sep 2019 ma-vr:        
  - Geen bedien 06:10-08:45,15:30-18:15
  - stremming vaste deel westzijde   
 - Kogerpolderbrug           
  - Geen bediening t/m 15 feb     
  - Strem 1 doorvaartopening t/m 1 apr 
 - Oponthoud max 2 u sluis Purmerend  
  t/m 2 aug ma-vr 07:00-16:00     
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART    8/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Noordhollandsch Kanaal         
 - Stremming Friesebrug ma-vr:     
  - bew deel t/m 24 jul 22:00-06:00  
  - vast deel t/m 9 aug 06:00-22:00  
 Tap- of Tochtsloot           
 - Beatrixbrug West-Knollendam:     
  - Stremming vast deel t/m 1 nov   
  - Oponth max 0.3u bew deel t/m 15 sep
 Voorzaan                
 - Bediening Wilhelminasluis Zaandam  
  24 jul alleen 06:00-08:00      
  10:00-12:00, 19:00-22:00      
 - Wilhelminasluis Zaandam:       
  - Max L 86 m,B 9.5 m,D 2.8 m tnb   
  - Stremming t/m 26 jul,22,23,29,30aug
   9,10,16,17,30 sep,1 okt      
   ma-vr 08:00-12:00,14:30-18:30   


 NEDERLANDSE BINNENVAART    9/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Westerdok               
 - Geen bediening Han Lammersbrug    
  3 aug 14:00-20:00          
 - Geen bediening Westerdokbrug     
  3 aug 14:00-20:00          
 Amsterdam/Prinsengracht        
 - Stremming Prinsengracht       
  2 aug 22:00-4 aug 08:00       
 Brouwersgracht - Riekerhaven      
 - Geen bediening Bullebakbrug en    
  Uiverbrug t/m Riekerhavenbrug tnb  
 Korte Prinsengracht          
 - Stremming Korte Prinsengracht    
  3 aug 10:00-22:00          
 Muidertrekvaart            
 - Stremm Penbrug-Amsterdamse Poortbrug 
  t/m 2 aug ma-vr 07:00-17:00     


 NEDERLANDSE BINNENVAART   10/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Nauernasche Vaart           
 - Geen bediening Brug Vrouwenverdriet, 
  brug in N-203 Krommenie t/m 21 jul  
 Nieuwe Herengracht           
 - Stremming Nieuwe Herengracht     
  3 aug 07:00-16:30          
 Noordzeekanaal             
 - Stremming Noordersluis IJmuiden   
  23 jul 07:00-19:00          
 Oosterdok               
 - Stremming tussen de Schippersgracht 
  tot Dijksgracht 3 aug 07:00-16:30  
 Oostel.Ringvaart Haarlemmermeerpolder 
 - Oponthoud Leimuiderbrug tnb     
 Ringvaart Watergraafsmeer       
 - Stremming Thv de Schollenbrug    
  2 aug 16:00-21:30          


 NEDERLANDSE BINNENVAART   11/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Schippersgracht            
 - Stremming Schippersgracht      
  3 aug 07:00-16:30          
 Westerkanaal              
 - Bediening Willemsbrug Amsterdam 28jul
  alleen 11:00-11:30,16:30-17:00    
 Westfriesche Vaart           
 - Geen bediening brug Westfrieschesluis
  tnb, doorvaarthoogte KP+520 cm    
 Oudezijds Achterburgwal        
 - Stremming tnb            
 Smalweesp               
 - Stremm sluis/brug Driemond t/m 26 jul
 Aarkanaal               
 - Geen bediening Zegerbrug tot     
  Kattenbrug 26 jul t/m 18 aug ma-vr 
  07:00-09:00,16:00-18:00       


 NEDERLANDSE BINNENVAART   12/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Oude Rijn               
 - Leiderdorpsebrug,Rhijnvreudebrug:  
  Stremming              
  - 29 jul 07:00-2 aug 22:00      
  - 5 aug 07:00-9 aug 22:00      
  Geen bediening            
  - 27 jul t/m 1 sep za-zo 09:30-11:30 
   12:00-14:00,14:30-17:00,17:30-19:00
  - 22 t/m 26 jul,12 aug t/m 30 sep  
   ma-vr 06:45-09:30,10:00-12:00   
   12:30-14:30,15:00-17:00,17:30-19:00
 Delfshavense Schie           
 - Geen bediening Giessenbrug tnb    
 Hartelkanaal              
 - Geen bediening Harmsenbrug tnb    
 Koningshaven              
 - Stremming 28 jul 14:00-17:00     


 NEDERLANDSE BINNENVAART   13/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Oude Maas               
 - Bediening Spijkenisserbrug normaal  
 - Doorvaart westdeel Botlekbrug op   
  aanvraag tot 20 okt 23:59      
 - Geen bediening Spijkenisserbrug   
  - 25 jul 22:00-23:59         
  - 26 jul 03:00-05:00         
 Calandkanaal              
 - Stremming Rozenburgsesluis:     
  - 22 jul 03:00-23 jul 03:00     
  - 26 jul 19:00-27 jul 19:00     
  - 30 jul 22:30-31 jul 22:30     
 Gouwekanaal              
 - Stremming nieuwe kolk Julianasluis  
  31 jul 08:00-1 aug 20:00       
 Ringvaart Zuidplaspolder        
 - Geen bediening Catgesbrug t/m 26 jul 


 NEDERLANDSE BINNENVAART   14/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Rijn-Schiekanaal            
 - Stremming St Sebastiaanbrug tnb ma-vr
  08:00-11:00,12:00-15:00,16:00-18:00 
  Oponthoud tnb            
 Merwedekanaal (bezuiden de Lek)    
 - Bediening spoorbrug Arkel      
  08:00,14:00,18:00 tnb        
 Rijn-Schiekanaal - Delftse Schie    
 - Oponthoud kmr 28.4 tot Abtswoudsebrug
  t/m 27 mrt 2020 07:00-17:00     
 Rijnhaven te Rotterdam         
 - Geen bediening Rijnhavenbrug     
  25 jul 07:00-27 jul 12:00      
 Wantij                 
 - Geen bediening Wantijbrug N3     
  29 juli t/m 31 mrt 2020       
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   15/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Kanaal Gent-Terneuzen         
 - Stremming Oostsluis Terneuzen    
  - 21 jul 22:00-22 jul 04:00     
  Stremming Middensluis Terneuzen   
  - 21 jul 22:00-22 jul 04:00     
 - Stremming brug Sas van Gent     
  - westelijke vaargl t/m 4 aug    
  - oostelijke vaargl 5 t/m 18 aug   
  Ged stremm hoofdvaargeul 19 aug-1 sep
 - Stremming Oostsluis Terneuzen    
  20 jul 21:30-21 jul 03:30      
  Stremming Middensluis Terneuzen   
  20 jul 21:30-21 jul 03:30      
 Schelde-Rijnverbinding         
 - Stremming Kreekraksluizen      
  -Westkolk 31jul t/m 2 aug 07:00-17:00
  -Oostkolk 5 t/m 7 aug 07:00-17:00  


 NEDERLANDSE BINNENVAART   16/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Grevelingen              
 - Geen bediening brug N-59 Grevelingen-
  sluis 22:00-06:00 tnb        
 Toeleidingskanaal naar Middensluis   
 Terneuzen               
 - Max L 105 m,B 9.5 m,D 3.0 m tnb   
 Dintel                 
 - Bediening Manderssluis tnb      
  ma-do 06:00-22:00,vr 06:00-22:45,  
  za-zo 08:00-22:45          
 - Stremming Manderssluis nacht tnb   
  ma,di,wo,do 21:45-06:00,       
  vr,za 22:45-08:00, zo 22:45-06:00  
 Boven-Merwede             
 - Geen bediening Merwedebrug Gorinchem 
  22 t/m 26 jul 18:00-06:00      
                    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   17/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
 Gekanaliseerde Dieze          
 - Oponthoud max 2 u recreatievaart   
  Henriettesluis(Schutsluis Engelen)tnb
 Wilhelminakanaal            
 - Max D 280 cm bij waterstand +70cm NAP
  keizersveer kmr 0.0-5.0 tnb     
 Steenbergsche Vliet          
 - Oponthoud sluis Bovensas t/m 26 jul 
 Julianakanaal             
 - Oponthoud max 2 u sluis Born en   
  sluis Maasbracht tnb         
 - Oponthoud sluis Born tnb       
 - Stremming westkolk Born tnb     
 Maas                  
 - Oponthoud middenkolk Sambeek tnb   
 - Oponthoud sluis Belfeld tnb     
 - Stremming westkolk Belfeld tnb    


 NEDERLANDSE BINNENVAART   18/18
                    
   zondag 21 juli 02:09       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 www.vaarweginformatie.nl        
 Typefouten voorbehouden